برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ١۶٩

 

 

 

مطالب نشریه شماره ١۶٩

برای یک دنیای بهتر

عليه گرانى و فقر ! وظايف فورى کمونیسم و طبقه کارگر قطعنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری
امپراطور برهنه است! در حاشیه نامه سرگشاده محفل بهمن شفیق به حزب موسوم به حکمتیست آذر ماجدی
یک ارزیابی و یک نقد از تحولات حزب مشروطه ایران "دیگر پادشاهی مشروطه نیز میدان پیشرفت آن نیست" علی جوادی
يادداشت سردبير٬ شماره ١۶٩ ؛اسلام و کوروش "شاه جهان" سیاوش دانشور

١١ سپتامبر٬ قرآن در آتش

نمایش کمدی ناسیونالیسم ایرانی ؛در بارگاه حکومت اسلامی! سعید مدانلو
قاتل کارگران دولت سرمایه داران است پدرام نو انديش
کارگران و انقلاب! کامران پایدار
قصابخانه ایران خودرو٬ تاندون دست رسول باقری قطع شد! حزب اتحاد کمونیسم کارگری
کارگران جنرال مکانیک؛اخراج٬ دستمزدهای معوقه
انفجار خط لوله گاز پالايشگاه هاشمى نژاد؛٣٠ کشته و زخمى

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد