برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ١۶٨

 

 

 

مطالب نشریه شماره ١۶٨

برای یک دنیای بهتر

عليه گرانى و فقر!وظايف فورى کمونیسم و طبقه کارگر قطعنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری
ارزیابی از گرایش ضد لنین – ضد منصور حکمت؛در حزب اکس "کمونیست کارگری" هیئت دائر
پايان دادن به تروريسم کار ماست؛گفتگو با انترناسيونال هفتگى؛درباره حملات تروريستى عليه آمريکا منصور حکمت
در حاشیه فراخوان به "قرآن سوزی" در سالگرد ١١ سپتامبر علی جوادی
يادداشت سردبير٬ شماره ١۶٨ جنگ تروريستها؛در سالروز ١١ سپتامبر سیاوش دانشور
عليه فقر و بيکارى گفتگو با نسرین رمضانعلی
چرا اعدام؟ پدرام نو انديش
گریبان دولت سرمایه داران را در اول مهر بایستی گرفت
اخراج کارگران ایلان جرثقیل! حزب اتحاد کمونیسم کارگری
برای لغو فوری اعدام و سنگسار متحد شویم! سازمان آزادی زن
اطلاعیه شماره 1 در دفاع از "کمپین پناهندگان سیاسی ایرانی در آتن" - یونان دفتر دفاع از حقوق پناهندگی

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد