برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ١۶۵

 

 

 

مطالب نشریه شماره ١۶۵

برای یک دنیای بهتر

کمونیسم کارگری٬ جنگ، جامعه و قدرت سیاسی بيانيه حزب اتحاد کمونیسم کارگری
يادداشت سردبير٬ شماره ١۶۵ طرح پاکستانى رژيم اسلامى٬ دولت دوره بحران سیاوش دانشور
گفتگوى "صداى کمونيسم کارگرى" با سیروان قادری؛در باره تعرض جمهوری اسلامی به خانواده فعالين سياسى سیروان قادری
مشاعی کلی طرفدار پیدا کرد! سعید مدانلو
"پتک واقعیت" بر سر سازمان اکثریت علی طاهری
موج اخراج کارگران در ایران کوروش سمیعی
نگاهی به چند موضوع روز مهرداد کوشا
گزارش از آکسیون اعتراضی ؛در مقابل سفارت یونان در کلن دفتردفاع از حقوق پناهندگی
کنفرانس جهانی شدن اسلام سیاسی و تاثیر آن بر حقوق زنان با موفقیت در تورنتو برگزار شد گزارش
واگن پارس اراک!اعتراضات کارگری، ترفند حکومت اسلامی! حزب اتحاد کمونیسم کارگری

کارگران شرکت مکث؛دستمزدهای پرداخت نشده !

کارگران ساختمان صنعت؛دستمزدهای ما چه شد !

گزارشى از تهران٬ وحشت حکومت جانیان اسلامی و حکومت نظامی در تهران !

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد