برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ١۶٢

 

 

 

مطالب نشریه شماره ١۶٢

برای یک دنیای بهتر

دمکراسى: تعابير و واقعيات ؛ بخش دوم منصورحکمت
در بیست و دومین سالگرد نسل کشی؛سرنگونی و محاکمه سران رژیم،تنها پاسخ عادلانه آذر ماجدی
اسناد جنگی آمریکا ؛در افغانستان کدام حقایق را برملا میکنند؟ علی جوادی
يادداشت سردبير٬ شماره ١۶٢ پيامدهاى تشديد تحريم اقتصادى سیاوش دانشور
″رحمان″ تدارک چی حکومت ″الله″! سعید مدانلو
جنبش های اجتماعی و بحران دولت در آمریکا علی طاهری
کارگران جنرال مکانیک؛کار پیمانکاری و اخراج از کار! حزب اتحاد کمونیسم کارگری

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد