برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ١۵٩

 

 

 

مطالب نشریه شماره ١۵٩

برای یک دنیای بهتر

-
سرمقاله ؛ جنبش توده اى ؛براى سرنگونى رژيم آغاز ميشود منصورحکمت
تشدید تحریمهای اقتصادی٬ تقابل دو قطب تروریستی علی جوادی
سخنرانى در کنگره دوم منصور حکمت٬ تفاوتهاى کمونيسم منصور سیاوش دانشور
ستون آخر؛چهار ژوییه در های گیت لندن ؛بیاد ژوبین عزیز آذر ماجدی
رژیم اسلامی واسلام ؛هر دو در حال استیصال مهرداد کوشا
کنگره دوم منصور حکمت در های گیت لندن برگزار شد بنیاد منصور حکمت
فراخوان به تظاهرات به مناسبت 18 تیردر یازدهیمن سالگرد 18 تیر 1378 حزب اتحادکمونیسم کارگری - واحد یوتوبوری
راديو ٢۴ ساعته براى يک دنياى بهتر حزب اتحاد کمونیسم کارگری

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد