برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ١۵٧

 

 

 

مطالب نشریه شماره ١۵٧

برای یک دنیای بهتر

-
منشور حقوق شهروندی موسوی ؛اهداف٬ واکنش ها٬ سیاست ما هیئت دائر دفتر سیاسی
سرمقاله ؛رژیم اسلامی ؛حمله به زنان، تلاش برای بقا آذر ماجدی
يادداشتهائى در باره منصور حکمت ؛کمونيسم و حزب ؛بخش سوم سیاوش دانشور
عذر بدتر از گناه؛پیرامون "توضیح" حزب اکس مسلم در باره تظاهرات مشترک این جریان و سلطنت طلبان! محمود احمدی
منصور حكمت و حقوق كودك هما ارجمند
براى پيروزى بايد متشکل شويم! بابک زحتکشان
نقش و تاثیر منصور حکمت پروین کابلی و جلیل بهروزی
جام زهر ائتلاف با سلطنت طلبان علی طاهری
اسکاندال سیاسی حزب اکس مسلم مرداویج
مرکز مطالعات کمونیسم کارگری برگزار میکند:سرنوشتش تلخ حزب "کمونیست کارگری"؟ مرکز مطالعات کمونیسم کارگری
فراخوان به تظاهرات به مناسبت 18 تیردر یازدهیمن سالگرد 18 تیر 1378 حزب اتحادکمونیسم کارگری - واحد یوتوبوری
آکسیون اعتراضی حزب اتحاد کمونیسم کارگری به مناسبت 30 خرداد
گزارش تظاهراتهاى ۳۰ خراد در دفاع از جنبش ٱزاديخواهانه مردم بر عليه رژيم اعدام و جنايت در تورنتو كانادا! حزب اتحادکمونیسم کارگری - واحد تورنتو
کارگران مهماندار قطار انديمشک تهران٬ کارگران مسکن مهر٬ کارگران احیا صنعت حزب اتحاد کمونیسم کارگری
تهران: امروز 30 خرداد؛سالگرد جنایت و کشتار، سالگرد تولد خونین حکومت وحوش اسلامی!
کارگران واگن پارس اراک ! دستمزدهای پرداخت نشده
کارگران پارس خودرو! تهدید اخراج و بیکاری ادامه دارد
اعتصاب و اعتراض؛کارگران کارخانه آلمورول اراک!

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد