برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ١۵۵

 

 

 

مطالب نشریه شماره ١۵۵

برای یک دنیای بهتر

-
منشاء بحران سیاسی در ایران منصور حکمت
اعتصاب در شهرهاى کردستان ؛ناسيوناليسم چپ و تاکتيک توده اى ؛بخش دوم هیئت دائر دفتر سیاسی
سرمقاله ؛تظاهرات خاموش، حذف سوبسید دو سیاست رژیم ؛سرنگونی، پاسخ مردم آذر ماجدی
گفتگو با آذر ماجدی مسئول بنیاد منصور حکمت پیرامون کنگره ۲ منصور حکمت ؛مجمع دوستداران منصور حکمت
چند نکته در مورد اعتراضات در ۲۲ خرداد؟ علی جوادی
يادداشتهائى در باره منصور حکمت ؛کمونيسم چيست؟ بخش اول سیاوش دانشور
فرمان حمله خامنه اى ؛شکافها در بالا عميق تر ميشود
گزارشى از تهران ٬تشدید حکومت نظامی در تهران ! نازنین اکبری
گزارشى از سنندج٬ ؛ادامه تلاش جمهورى اسلامى براى ايجاد رعب و وحشت پدرام رفیعی
برای درهم کوبیدن ماشین اعدام و آزادی تمامی زندانیان سیاسی بميدان بيائيم! حزب اتحاد کمونیسم کارگری - واحد گوتنبرگ کانادا
در سالروز۲۲ و ٣٠ خرداد ؛مرگ بر جمهوری اسلامی و مضحکه انتخاباتش؛برای درهم کوبیدن ماشین اعدام و آزادی تمای زندانیان سیاسی بميدان بيائيم! حزب اتحاد کمونیسم کارگری

کارگران معدن سنگ آهن تبریز دستمزدهای پرداخت نشده!

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد