برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ١۵٣

 

 

 

مطالب نشریه شماره ١۵٣

برای یک دنیای بهتر

یادداشت سر دبیر این شماره : تحریم اقتصادی یک سیاست ضد انسانی؛رویاهای ارتجاعی قدرت یابی آذر ماجدی
گشت و گذار در تاریخ؛تاریخ شرم آور سازمان اکثریت!
جنبش عليه فقر٬ قرارداد تهران٬ و سالروز ٢٢ خرداد سیاوش دانشور
حزب و جامعه در فاصله دو پلنوم علی جوادی
22 خرداد و رژه محتضر رهبران سبز اسلامی شهلا نوری
در تدارک اول مه؛سفری به کارخانه کفش سه ستاره فخری جواهری
اعتصاب گسترده کارگران معدن زغالسنگ طبس حزب اتحاد کمونیسم کارگری
به بهانه "گلد کوئیست"!؟تهاجم گسترده نظامی به جوانان آریا شهر تهران
کارگران جنرال مکانیک؛نه دستمزد، نه مساعده!
کارگران شرکت مشاوره طرح و تعاون؛باز هم دستمزدهای پرداخت نشده!
پارس خودرو!خطر اخراج و بیکار سازی وسیع کارگران

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد