برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ١۵۲

 

 

 

مطالب نشریه شماره ١۵۲

برای یک دنیای بهتر

قطعنامه سیاسی پلنوم ششم حزب اتحاد کمونیسم کارگری؛موقعیت سیاسی حاضر و استراتژی ما قطعنامه
در ارزیابی تاکتیک اعتصاب عمومی در کردستان؛یک پیشروی، چند عقب نشینی آذر ماجدی
اعدامها و تعرض چپ علی جوادی
اعتراضات علیه اعدام در کردستان گفتگو با نسرین رمضانعلی
انتخابات پارلمانی انگلستان؛اثباتی دیگر بر بیمایگی پارلمانتاریسم سیروان قادری
اعدام زندانی سیاسی؛سرمایه داری، ناسیونالیسم و مذهب کامران پایدار
تظاهرات در مقابل سفارت جمهورى اسلامى در هلند گزارش
اطلاعیه پایانی پلنوم ششم؛حزب اتحاد کمونیسم کارگری حزب اتحاد کمونیسم کارگری
حمله وزارت اطلاعات رژیم به سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری
سومین سالگرد حزب؛در فضایی گرم برگزار شد!
سفارت رژیم جنایتکار اسلامی؛در حلقه محاصره تظاهرات کنندگان خشمگین
آموزش و پرورش منطقه 5 تهران؛دستمزدهای پرداخت نشده، تهدید به اخراج و بیکاری!

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد