برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ١۴٧

 

 

 

مطالب نشریه شماره ١۴٧

برای یک دنیای بهتر

کارگران کمونيست و اول ماه مه با هیئت دائر دفتر سیاسی
پیرامون توطئه های تروریستی رژیم اسلامی علیه اپوزیسیون؛گفتگو با علی جوادی علی جوادی
یادداشت سردبیر، شماره ١۴٧ ؛ سرنگونی در قرقیزستان؛ وحشت در ایران سیاوش دانشور
خبر از آمدن زلزله است! سعیدمدانلو
"عوضى" ها و واقعى ها! زاخار بدروسيان
افاضات تازه لیدر جنبش سبز صارم فریدونی
کشتی به گل نشسته نظام بابک زحمتکشان
اطلاعیه حزب اتحاد کمونیسم کارگری به مناسبت اول ماه مه؛اول ماه مه؛با پرچم زنده باد انقلاب کارگری! حزب اتحاد کمونیسم کارگری
تجمع اعتراضی کارگران شرکت تابلیر (تابلین) باز هم دستمزدهای پرداخت نشده حزب اتحاد کمونیسم کارگری

اجتماع کارگران اخراجی پارس خودرو !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد