برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ١۴۵

 

 

 

مطالب نشریه شماره ١۴۵

برای یک دنیای بهتر

درباره مبارزه با مذهب؛متن پياده شده مصاحبه با راديو انترناسيونال مصاحبه با منصور حکمت
تلاشهای سندیکالیسم برای عقیم کردن جنبش کارگری (٢) نقدی به نظرات رضا رخشان علی جوادی
يادداشت سردبير٬ شماره ١۴۵ افول اسلام سياسى سیاوش دانشور
بر آشفتگی مهدی کوهستانی سندیکالیست از چه روست؟ محمود احمدی
کارگران آپارتايد نميخواهند!جواب به بهمن شفيق احمد بابائى
اوضاع سیاسی درسال 1389 صارم فريدونى
یادداشتی از یک ترانه سرای کمونیست؛نوبت نوروز ما هم می رسد! کوروش سمیعی
جنايت تروريستى عليه مردم روسيه را محکوم ميکنيم! حزب اتحاد کمونیسم کارگری
شرکت تابلیر (تابلین) !دستمزدهای معوق سال پیش، اعتراض کارگران حزب اتحاد کمونیسم کارگری
کمپین "علیه حق خاک" نتیجه داد!پناهجویان در ترکیه از پرداخت هزینه اقامت موقت (حق خاک) معاف شدند دفتر دفاع از حقوق پناهندگی

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد