برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ١۴۴

 

 

 

مطالب نشریه شماره ١۴۴

برای یک دنیای بهتر

کنگره دوم منصور حکمت اطلاعیه بنیاد منصور حکمت
ايران در سالی که گذشت! با هيئت دائر دفتر سياسى حزب
حذف سوبسیدها: تعرضی که باید در هم شکسته شود! علی جوادی
يادداشت سردبير٬ شماره ١۴۴ عليه فقر و اختناق سیاوش دانشور
کمونيسم و برابرى؛پاسخ به بهروز ناصرى- بخش دوم
دنیای وارونه اصلاح طلبان حکومتی.قربانی خشونت، مدافع خشونت آذرماجدی
مقام زن در اسلام؛در جواب زهرا رهنورد نیما انصاری
معضل شما رهائى کارگر نيست!پاسخی به عباس فرد علی طاهری
چرا یک دنیای بهتر؟قسمت سوم کوروش سمیعی
نساجى پوشش رشت۶ ماه حقوق معوقه و اخراج کارگران حزب اتحاد کمونیسم کارگری
گزارش آکسیون اعتراضی لندن برعلیه مراسم نوروزی جمهوری اسلامی حزب اتحاد کمونیسم کارگری

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد