برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ١٣٧

 

 

 

مطالب نشریه شماره ١٣٧

برای یک دنیای بهتر

يادداشت سردبير٬ شماره ١٣٧ ؛نه زندان نه اعدام؛شعار محورى امروز سیاوش دانشور
ستون آخر٬ مناظر سیاسی بسرعت عوض میشوند علی جوادی
"بحران بانکی" رژیم اسلامی
دریوزگی تا چه حد؟خانم عبادی! مواظب باشید سنگ ها بسوی شما پرتاپ نشود! آذر ماجدی
زنان٬ در منگنه اسلام و مردسالارى مژده امیدوار
از طرف هما ارجمند مسئول كمپین بین المللی بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی؛در ارتباط با منجمد كردن حسابهای بانكی سران رژیم اسلامی هماارجمند
زنان؛ کدام راه حل؟ کدام جنبش؟ پروین کابلی
اخبار و گزارشات دريافتى گزارش
فراخوان به تظاهرات ایستاده در 22 بهمن – لندن فراخوان
فراخوان به شرکت در تظاهرات در سالروز ٢٢ بهمنسرنگون باد جمهورى اسلامى٬ زنده باد جمهورى سوسياليستى! حزب اتحاد کمونیسم کارگری
حکومت جانیان اسلامی و دستمزدهای پرداخت نشده کارگران!واگن پارس اراک٬ پارس خودرو٬ آلومینیوم سازی حزب اتحاد کمونیسم کارگری
پخش اطلاعيه حزب بمناسبت ٢٢ بهمن در تهران حزب اتحاد کمونیسم کارگری
اخبارى جديد از کارگران متحصن در انديمشک؛دستگيرى و تهديد کارگران حزب اتحاد کمونیسم کارگری
در سالروز ٢٢ بهمن؛نابود باد حکومت اسلامى٬ زنده باد جمهورى سوسياليستى ! حزب اتحاد کمونیسم کارگری
اعتصاب و اعتراض نتیجه داد؛زنده باد کارگران تولید گستر آسیا حزب اتحاد کمونیسم کارگری
اعتراضات ضد حکومتی در تهران؛مترو میدان هفت تیر حزب اتحاد کمونیسم کارگری
اخراج 3000 کارگر تونل میدان توحید تهران!جنایت ديگر حکومت اسلامی سرمایه داران حزب اتحاد کمونیسم کارگری
تحصن کارگران شهرداری اندیمشک  در مقابل فرمانداری و شهرداری در اعتراض به سیزده ماه حقوق پرداخت نشده حزب اتحاد کمونیسم کارگری
تظاهراتهاى بزرگ در مقابل زندان اوين؛اعتراض عليه حکومت اعدام را گسترش دهيم! حزب اتحاد کمونیسم کارگری
نامه ها٬ شماره ١٣٧ نامه ها

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد