برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ١٣۵

 

 

 

مطالب نشریه شماره ١٣۵

برای یک دنیای بهتر

تاريخ شکست نخوردگان ؛ چند کلمه به ياد انقلاب ٥٧ منصور حکمت
هيئت دائر حزب پاسخ ميدهد: انقلاب ٥٧ شکست خورد٬ زنده باد انقلاب کارگری هیئت دائر
يادداشت سردبير٬ شماره ١٣۵ خط اعتدال"نورى در انتهاى تونل" سیاوش دانشور
بازگشت حزب "حکمتيست" به منشور سرنگونى
"غول جنبش کمونیسم کارگری" و نقش حزب؛نگاهی به نامه ای از یک رفیق کارگر آذر ماجدی
"بیانیه زنان برای برون رفت از بحران" سندی برای عقب کشیدن جنبش آزادی زن
ستون آخر"از کجا معلوم که اینها هم توده ای نشوند" علی جوادی
سفارتخانه هاى رژيم بايد بسته شود!گفتگو با هما ارجمند هما ارجمند
کنترل کارگری و گنجینۀ حاجی! سعید مدانلو
به رفیق عزیز علی جوادی په علی جوادی
در سالروز ٢٢ بهمن؛نابود باد حکومت اسلامى٬ زنده باد جمهورى سوسياليستى! حزب اتحاد کمونیسم کارگری
گسترش اعتراضات ضد حکومتی در تهران! حزب اتحاد کمونیسم کارگری
بيانيه حقوق زنان حزب اتحاد کمونیسم کارگری
آذر ماجدی در گفتگو با رادیو بی بی سی:"برقع باید در امکان عمومی ممنوع شود!" سازمان آزادی زن
کنفرانس بین المللی برای بزرگداشت ۸ مارس روز جهانی زن سازمان آزادی زن

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد