برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

ضمیمه نشریه شماره ١٢٧

 

 

 

مطالب ضمیمه نشریه شماره ١٢٧

برای یک دنیای بهتر

يادداشت سردبير٬ ضميمه 127 در نقد سياستهاى توده ايستى حزب "کمونيست کارگرى" و حزب "حکمتيست" سیاوش دانشور
شعار جمهورى سوسياليستى انترناسيونال شماره ٣٠
قطعنامه دفتر سياسى درباره: انتخاب خاتمى و عروج مجدد"اپوزيسيون طرفدار رژيم" حزب اتحاد کمونیسم کارگری
جنگِ بازنده هااطلاعيه درمورد رويدادهاى اخير ايران
بیانیه حزب در باره اوضاع سياسى ايران دفتر سیاسی
اساس سوسیالیسم انسان است٬ اما اساس پوپولیسم ادعای انسان گرایی بمنظور حذف سوسیالیسم است! محمود احمدی
اتهامات "حزب حکمتیست" به کدام اهداف سیاسی خدمت ميکند؟
نگاهی به شعار "انقلاب انسانى براى حكومتى انسانى" مجید پستنچی
"حزب کمونیست کارگری"و حذف شعارهای انقلاب و حکومت کارگری! علی جوادی
پس از سه دهه جنایت: "در کنار مردم"٬ "همراه ما مردم"نقدی بر سیاستهای پوپولیستی "حزب کمونیست کارگری"
ستون آخر؛آیا شما هم مانند "حکمتیستها" و یا "حزب کمونیست کارگری"...؟
خیزش عظیم توده های مردم برای سرنگونی رژیم اسلامی ؛حزب "حکمتیست" کجا ایستاد؟
بازتاب مقاله"پس از سه دهه جنایت: "در کنار مردم"٬ "همراه ما مردم"
چهره واقعى ناسيوناليسم سیاوش دانشور
کمونيسم کارگرى و انسانگرائى در باره شعارهاى جديد "حزب کمونيست کارگرى"
"آموزگاران" بايد بياموزند!در حاشيه بيانيه حزب "حکمتيست"
"جناح موسوی... در کنار مردم است"سیاست توده ایستی حکک در همراهی با یک جناح از رژیم اسلامی را افشاء و طرد کنیم! نسرین رمضانعلی
در نفى تز انقلاب انسانى حميد تقوايى علی طاهری
بهتان گفتیم ″توده ای″ میشوید، نگفتیم؟! (۱) سعید مدانلو
در حاشیه موضع حزب "حکمتیست" در قبال اعتراض توده ای ۱۳ آبان ؛ پز انقلابی، سیاست ارتجاعی! آذر ماجدی
"مردم به شما نیاز دارند چرا به جان انقلاب افتاده اید؟"پاسخ به نامه ای در مورد نقد مواضع ح ک ک
پناہ گرفتن در سنگر "انقلاب پرولتری"يا توجيه تئوری تودہ ایستی
"پوپولیسم در بن بست"وصف حال رهبری ح ک ک
فراخوان اعتصاب عمومی به کردستان ودم خروس ناسیونالیسم

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد