برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ١٢۵

 

 

 

مطالب نشریه شماره ١٢۵

برای یک دنیای بهتر

هيئت دائر حزب پاسخ ميدهد؛حذف سوبسیدها: اهداف رژیم٬ سیاست ما هیئت دائر
انقلاب کارگری اکتبر شکست خورد٬ زنده باد انقلاب کارگری !(١) علی جوادی
يادداشت سردبير٬ شماره ١٢۵ اوضاع سياسى وجبهه هاى اصلى مبارزه انقلابى سیاوش دانشور
شيرين عبادی: "جمهوری اسلامی از اسلام سوء استفاده میکند!"مدافع رژیم اسلامی یا آزادی زن؟ آذر ماجدی
اهداف و نگرانیهای مشترک دو جناح حکومت اسلامی سعید مدانلو
تضادهای حل شدنی کارگران ؛تضاد حل نشدنی کارگر با سرمایه دار! علی طاهری
پتروشيمي تندگويان ماهشهربهمن ماه 83 سینا دوره
گزارشى از دانشگاه خواجه نصير٬اعتراض دانشجو یان دانشگاه خواجه نصیر تهران !نه خاتمی، نه موسوی، نه کروبی، لعنت به تو دروغگو! گزارش
به کارگران ایتکو پرس ایران خودرو !افزایش فشار و شدت کار بهایش نابودی شماست ! حزب اتحاد کمونیسم کارگری
کارگران شرکت تولید گستر آسیا؛خطر اخراج و تعطیلی شرکت ! حزب اتحاد کمونیسم کارگری
برگزاری میز کتاب و نمایشگاه عکس از جنایات جمهوری اسلامی – لندن حزب اتحاد کمونیسم کارگری
نامه ها٬ شماره ١٢۵سياوش دانشور نامه ها

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد