برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ١٢۴

 

 

 

مطالب نشریه شماره ١٢۴

برای یک دنیای بهتر

حزب کمونیست کارگری"و حذف شعارهای انقلاب و حکومت کارگری! علی جوادی
يادداشت سردبير٬ شماره ١٢۴ ؛١٣ آبان٬ جنگ روايتها برسر چيست؟ سیاوش دانشور
کمونيسم تنها راه نجات بشريت است!در سالروز انقلاب اکتبر
سبز اسلامی به دست و پا افتاده است!باران میخواستند٬ سیل آمد! آذر ماجدی
اتهامات "حزب حکمتیست"به کدام اهداف سیاسی خدمت ميکند؟ محمود احمدی
گفتگوى کامران پايدار با یکی از کارگران کارخانه ماشین سازی امیدی لاهیجان ! کامران پایدار
جان عزیز سهیلا را هم گرفتند ! کامران پایدار
در ١۳ آبان عليه جمهورى اسلامى بميدان بيائيد! حزب اتحاد کمونیسم کارگری
اعتراضات کارگری و گسترش سرکوب رژیم اسلامی ؛ سرکوب رژیم را به نیروی اتحاد و تشکل عقب بنشانیم! حزب اتحاد کمونیسم کارگری
کارگران شرکت فرا دانش ؛ سنوات و مرخصی های پرداخت نشده! حزب اتحاد کمونیسم کارگری
ایتکو پرس ایران خودرو٬ دستمزدها و سنوات پرداخت نشده کارگران، جابجائی مدیران دزد ! حزب اتحاد کمونیسم کارگری

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد