برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ١٢٢

 

 

 

مطالب نشریه شماره ١٢٢

برای یک دنیای بهتر

پیرامون شوراهای سرخ ها سیاوش دانشور و علی جوادی
يادداشت سردبير٬ شماره ١٢٢ تحولات سياسى ايران و چشم انداز آلترناتيو کارگرى سیاوش دانشور
صلح نوبل: تعابیر و توهمات و واقعیات علی جوادی
گفتگوى يک دنياى بهتر با محمد کاظمى کارگر بازنشسته ذوب آهن اصفهان يک دنياى بهتر
قطعنامه پیرامون سیاست سازماندهی توده ای حزب در خارج کشور حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
گزارش آکسیون اعتراضی علیه اعدام و رژیم صد ھزار اعدام اسلامی در گوتنبرگ حزب اتحاد کمونیسم کارگری- واحد گوتنبرگ
گزارش پیکت اعتراضی 10 اکتبر 2009 سازمان آزادی زن
گزارش تظاهراتى که بمناسبت روز جهانى عليه مجازات اعدام توسط شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران در مرکز شهر استکهلم برگزار شد شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران – استکهلم

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد