برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ١٢١

 

 

 

مطالب نشریه شماره ١٢١

برای یک دنیای بهتر

مجازات اعدام شنيع ترين شکل قتل عمد است ؛ مصاحبه با فصلنامه خاوران، نشريه سازمان دفاع از زندانيان سياسى ايران منصور حکمت
لغو مجازات اعدام ؛ متن پياده شده مصاحبه با راديو انترناسيونال ؛ هشتم نوامبر ٢٠٠٠
يادداشت سردبير٬ شماره ١٢١ چهره واقعى ناسيوناليسم سیاوش دانشور
برای لغو مجازات اعدام تلاش کنیم! به مناسبت ١٠ اکتبر روز جهانی علیه مجازات اعدام
سخنرانى در سمينار استکهلم ؛ چرا زندانى سياسى٬ چرا اعدام٬ چرا شکنجه؟
ستون آخر؛احمدی نژاد یهودی و برگ برنده ملی – اسلامیها ؟ علی جوادی
"مجازات اعدام": واقعيتها!؟
مجازات اعدام کارل مارکس
اعدام، عدالت یا انتقام؟گفتگو با آذر ماجدی در مورد مجازات اعدام آذر ماجدی
اولين قدم آزادی درگرو سرنگونی جمهوری اسلامی است! صادق امير رحمانى

اخراج کارگران ! کارخانه آی سی آی پارس !

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

پخش اطلاعیه حزب در منطقه دانشگاه صنعتی شریف تهران !

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

١٠ اکتبر روز جهانی علیه اعدام را به روز جهانی علیه رژیم ١٠٠هزار اعدام تبدیل کنیم!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

اعدام قتلِ عمدِ دولتی است!

سازمان آزادی زن
فراخوان به تظاهرات٬ "نه" به مجازات اعدام ! اعدام تحت هیچ شرایطی مجاز و قابل توجیه نیست ! شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران – استکهلم

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد