برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ١١٨

 

 

 

مطالب نشریه شماره ١١٨

برای یک دنیای بهتر

گفتگو با هیات دائرپیرامون مباحث پلنوم پنجم حزب (۱) با هیئت دائر
يادداشت سردبير٬ شماره ١١٨ دو راهى مرگباردر باره سخنان خامنه اى سیاوش دانشورر
گفتگوى على طاهرىبا یکی ازپرستاران بیمارستان های شهر قزوین علی طاهری

ایران خودرو :شرکتهاى همگام و مهر کام پارس جابجائی مدیران دزد، قطع و کاهش مزایای کارگران

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد