برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ١١۶

 

 

 

مطالب نشریه شماره ١١۶

برای یک دنیای بهتر

اسلام و اسلام زدايى ؛ مصاحبه با "نگاه" نشريه کانون پژوهشى نگاه، دفتر اول، ژانويه ١٩٩٩ منصور حکمت
"شبح" کمونیسم و هراس راست آذر ماجدی
زندانی، خاوران، اینروزها! سیاوش دانشور
يادداشت سردبير٬ شماره ١١۶ چماق قانون٬ قانون چماق
تظاهرات ضد حکومتی در بلوار مرزداران تهران ! گزارش
کارخانه قند فسا بسته شد۶٠٠ کارگر بيکار شدند گزارش
بحران اقتصادى و سياستهاى کارفرمايان گزارشى از عسلويه
سخنرانی آذر ماجدی در دانشگاه تابستانی در فرانسه؛ایران: انقلاب زنانه، ضربه ای مهم به اسلام حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
ایران خودرو – مهر کام پارس ؛ بن های بدون خوار و بار روی دست کارگران ! حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

یاد جانباختگان گرامى باد!در سالروز کشتار زندانيان سياسى در سال ۶٧

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

اعتصاب نان فانتزى پزهاى سنندج

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد