برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ١١١

 

 

 

مطالب نشریه شماره ١١١

برای یک دنیای بهتر

کارگران و انقلاب منصور حکمت
قطعنامه پیرامون سیاست سازماندهی توده ای حزب در خارج کشور حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
زنده باد جنبش سرخها ؛ پیش بسوی ایجاد شوراهای سرخها علی جوادی
جنبش سبز؛اهداف و سیاستها
"مردم به شما نیاز دارند؛چرا به جان انقلاب افتاده اید؟"پاسخ به نامه ای در مورد نقد مواضع ح ک ک آذر ماجدی
فراخوان اعتصاب عمومی به کردستان ودم خروس ناسیونالیسم
يادداشت سردبير٬ شماره ١١١ پايان " جنبش سبز"٬ تشديد جدال در اردوى راست سیاوش دانشور
چگونه منشور "آزادى، برابرى، رفاه" رابه پرچم مطالبات فورى مردم تبديل کنيم؟ نسرین رمضانعلی
"پاولا اسلیتر" و ریاکاری لیبرالیسم آمریکایی! سعید مدانلو
شروع دوباره تظاهراتهای شبانه در تهران!بسیج عضو فعال می پذیرد!

کامران پایدار

پرستاران معترض کرمانشاه؛دستمزدها و مطالبات پرداخت نشده لیلااحمدی
روزنامه نشنال پست، روزنامه سراسری كانادا؛بازنگری از ایران (نظری دوباره در مورد ایران) درباره هما ارچمند
حمله تروريستى به اعضاى مجاهدين در قرارگاه اشرف را قويا محکوم ميکنيم! حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
ایران خودرو٬ اخراج کارگران ساپکو و ایساکو حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد