برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ١٠٩

 

 

 

مطالب نشریه شماره ١٠٩

برای یک دنیای بهتر

مردم بايد انتخاب کنند؛گفتگو با منصور حکمت درباره وحدت اپوزيسيون منصور حکمت
ستون آخر؛١٨ تیر ده سال بعد! علی جوادی
ما و جامعه ؛ رهبری، اتحاد عمل اپوزیسیون، سرنگونی، "انقلاب"، انقلاب کارگری
پیام به مادران داغدار و مضطرب آذر ماجدی
آزادی، برابری، رفاه چکیده خواست مردم
فراخوان كمپین بین المللی بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی ! هماارجمند
يادداشت سردبير٬ شماره ١٠٩"ما ميگيم خر نميخوايم٬ پالون خر عوض ميشه!"

سياوش دانشور

پرچم رفسنجانى ؛ وحشت از مردم٬ دفاع از نظام

١٨ تير٬ تهران

پدرام نواندیش

امروز هیجدهم تیر ماه اینجا تهران است !

کامران پايدار

گزارشى از کارخانه سما پرگل و شرکت خدمات کشاورزى گزارش
گزارشى از سنندج٬انفجار بمب در دانشگاه آزاد و سياستهاى مزدور پرورى از مردم گرسنه گزارش
"سهراب ما نمرده٬ اين دولته که مرده!" حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
سهراب٬ ندا٬ کيانوش٬ يعقوب٬ مهرداد٬ ... رژيم قاتلين را در پيشگاه مردم محاکمه خواهيم کرد! حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
ایران خودروطرح اخراج کارگران روز مزد مهر کام پارس! حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
مردم نه خامنه اى ميخواهند و نه منتظرىمرگ بر جمهورى اسلامى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
هشدار! مقابل فاشيسم اسلامى بايستيم! حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
فریادهای "مرگ بر جمهوری اسلامی"، "زنده باد آزادی و برابری و رفاه" حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

۱٨ تیر در تورنتو، صحنه ای از شكوه و عظمت اعتراض در بزیر كشیدن جمهوری اسلامی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
اطلاعیه سازمان آزادی زن درباره مروه شربینی سازمان آزادی زن

گزارشى از تظاهرات باشکوه ١٨ تير در استکهلم

ستاد حمايت از مبارزات مردم ايران – استکهلم

دو زن در خطر اعدام به "جرم ارتداد"

سازمان آزادی زن

رژیم اسلامی در صدد اعدام شهلا جاهد

سازمان آزادی زن

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد