برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ١٠٧

 

 

 

مطالب نشریه شماره ١٠٧

برای یک دنیای بهتر

بيانيه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى  در باره نقش و جایگاه منصور حکمت ؛ کمونیسم منصور حکمت پرچم حزب ماست! بیانیه مصوب پلنوم چهارم
ما و جامعه ؛ پیرامون مسائل حاد جنبش کمونیسم کارگری علی جوادی
خیزش عظیم توده های مردم برای سرنگونی رژیم اسلامی ؛ حزب "حکمتیست" کجا ایستاد؟
يادداشت سردبير٬ شماره ١٠٧ بازی ؛ باخت – باخت سیاوش دانشور
"نظام مقدس" شما رفتنى است!پاسخ به مير حسين موسوى
توده ايها به دکتر مراجعه کنند! جمهورى اسلامى بايد به شماها افتخار کند!
زنان و انقلاب آتی ایران (2) گفتگو با آذر ماجدی آذر ماجدی
پیرامون منشور آزادی، برابری، رفاه
پیام به زنان ؛ سازمان آزادی زن، سازمان شما است!
گسترش بازداشتها و خانه گردیها در تهران ! حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
حلقه های محاصره رژیم اسلامی در خارج کشور را تنگ تر کنیم! حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
سایپا یدک ؛ عقب نشینی حکومت اسلامی سرمایه داران! حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
ایران خودرو٬ ایتکو پرس ؛ اخراج کارگران، سنوات و دستمزدهای معوقه! حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
اشغال سفارت جمهوری اسلامی در استکلهم ؛ سفارتخانه هاى رژيم بايد بسته شود! حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
کلیه حساب های سران رژیم اسلامی در بانک های بین المللی باید منجمد شود حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد