برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ١٠۵

 

 

 

مطالب نشریه شماره ١٠۵

برای یک دنیای بهتر

گفتگوى نشريه پوشه با منصور حکمت منصور حکمت
پیرامون خیزش توده های مردم ؛ برای سرنگونی رژیم اسلامی با هیئت دائر حزب
يادداشت سردبير٬ شماره ١٠۵ راه بدون بازگشت سیاوش دانشور
میگویند: "مردم انقلاب نمیخواهند.اصلاحات تدریجی میخواهند!" آذر ماجدی
زمان آن رسیده است که حجاب ها را از سر برگیریم!پیام آذر ماجدی

اطلاعیه حزب پیرامون اعتراضات اخیر و چشم انداز تحولات آتی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

مردم هجوم رژیم را در هم شکنید

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
عليه جمهورى اسلامى به خيابانها بيائيد! حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
پرچم سبز و شعار الله و اکبرپرچم و شعار ارتجاع است! حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
پيام حزب اتحاد کمونيسم کارگرى به کارگران ايران حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
"آغاز پایان رژیم اسلامی"گفتگوی تلویزیون جی ام با آذر ماجدی سازمان آزادی زن

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد