برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ١٠۴

 

 

 

مطالب نشریه شماره ١٠۴

برای یک دنیای بهتر

يادداشت سردبير٬ شماره ١٠۴ ؛ جنگ بازنده ها سیاوش دانشور
"نه به احمدى نژاد"سوال مهمترى وجود دارد!
ستون آخر ٬ تابستان داغی در پیش است!هشدار رفسنجانی٬ تهدید کروبی٬ روزهای تعیین کننده آتی علی جوادی
مردم اسلام و حکومت اسلامی را نمیخواهند!
کارگران چه ميگويند؟گزارشى از چند شهر ايران نسرین رمضانعلی
تشدید تخاصمات بعد از ″انتخابات″ سعید مدانلو
نداشتن پاسخ اقتصادی؛مشکلی به وسعت کل عمر رژیم منحوس اسلامی علی طاهری
اسبهای مولتی میلیاردر و کارگران گرسنه! کامران پایدار
قرق خيابانها توسط نيروهاى امنيتى و نظامى
مشهد و مراسمهاى انتخاباتى مهردادناصری
گزارشى از تهران پدرام نواندیش
"نه" به مضحکه "انتخابات"! حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

دستگيرى فعالين کارگرى ترکيه را محکوم ميکنيم!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
علیه نمایش انتصابات اعتراض کنید! حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
تظاهرات در مقابل سفارت جمهورى اسلامى در اتاوا کارزار پشتيبانی از مبارزات کارگری در ايران - تورنتو

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد