يک خبر،
حضور مستمر نيروهاى انتظامى در دانشگاه
کامران پایدار

پس از مبارزه و اعتراضات پر شور و سراسری دانشجویان علیه حکومت، علیه جنگ و برای و آزادی و برابری و رفاه، در مراسمهای ١٣ و ١۶ آذر، حکومت پوسیده و دم مرگ آخوندها و سرمایه داران برای کنترل اوضاع و سرکوب جنبش دانشجویی، چاره ای جز سرکوب و فشار، شکنجه و زندان، تفتیش عقاید و پرونده سازی علیه دانشجویان ندارد. بنا بر اخبار دريافتى بر اثر هماهنگی انجام شده بین ارگانهای مزدور اطلاعات، نیروی انتظامی و حراست دانشگاه تهران، بطور منظم هر روز از اول صبح تعدادی از ماموران انتظامی که مسلح به باطوم، گاز اشک آور، سلاح گرم و دستبند هستند،  در دفتر حراست دانشگاه تهران تا پایان وقت اداری حضور می یابند. این نیروها توسط کلانتری ١۴٨میدان انقلاب  تامین و هر روزه به دفتر حراست دانشگاه تهران گسیل می شوند. یکی از مامورین می گفت ما که دیگه خسته شدیم، بریدیم، ما هم از همین مردمیم. این حکومت دیگه پدر همه رو در آورده. آخه تا کی باید سرکوب کنیم؟ مگه می شه و....
 23/10/86