آزادى دو دانشجو
روزبهان امیری و آرش پاکزاد آزاد شدند

بنا به خبر کمیته تلاش برای رهایی دانشجویان در بند، امروز چهارشنبه اولین دانشجوی در بند، روزبهان امیری، با قرار وثیقه آزاد گشت . روزبهان امیری از دانشجویان بازداشت شده در روز ۱۳ آذر در صحن دانشگاه تهران بود که قبل از آغاز مراسم روز دانشجو توسط حراست دانشگاه تهران بازداشت و به نیروهای اطلاعاتی تحویل داده شده بود . اين خبر اضافه ميکند که سخنگوی قوه قضاییه رژيم دیروز اعلام داشته که پرونده ی ۱۱ تن از دانشجویان در بند تکمیل شده و به زودی با قرار وثیقه آزاد خواهند گشت . بنا به خبر ديگر آرش پاکزاد نيز آزاد شد.
ما آزادی روزبهان امیری و آرش پاکزاد را به خانواده و دوستانشان تبریک می گوییم .