به قدرت اتحاد و اعتراض گشت اراذل و اوباش، گشت ارشاد رادر هم شکنیم!

حکومت وحشی و رو به اضمحلال اسلامی که مرگ محتوم خود را در آئینه طغیان خشم و اعتراض سراسری میلیونها انسان آزادیخواه، جوانان و زنان معترض به نظام پوسیده اسلامی و سرمایه داری می بیند، در چند ماه اخیر در وحشت از انفجار اعتراض و عمل انقلابی،هر چه بیشتر به سیاست سرکوب مستقیم و ایجاد جو رعب و وحشت و تحمیل سرکوب و سانسور بیشتر به جامعه روی آورده است تا مبارزات سراسری و عظیم آزادیخواهانه و برابری طلبانه مردمی را مرعوب کند. برپایی چوبه های پوسیده دار، سرکوب جنبش کارگری، زندان و شکنجه و حتی صدورگستاخانه احکام شلاق برای رهبران کارگران، تشدید و تحمیل  سیاست غیر انسانی و ارتجاعی آپارتاید جنسی و تهاجم سازمان یافته به زنان، سرکوب و تهدید جوانان و… اینها همه گوشه هایی از اقدام نافرجام و مذبوحانه جنایتکاران اسلامی برای کنترل و مهار سرنگونی خواهی مردم و انقلاب عظیم کارگری است. در همین راستا طی  2ماه گذشته در سطح شهر تهران اقدام به گسیل نیروهای مزدور خود به خیابانها و مراکز زندگی مردم! تحت عنوان گشت ارشاد نموده است. شهر را نظامی کرده اند و به هر عابری چنگ و دندان نشان میدهند. مزدوران گشت ارشاد مستقیما تحت امر فرماندهی کل نیروی انتظامی هستند. ترکیب آنان مشترک است برادران و خواهران زینب. هریک از این اراذل به دستبند پلاستیکی مخصوص، اسپری گاز فلفل و یک قبضه کلت کمری مسلح می باشند. این اوباش توسط بنزها و خودروهای مخصوص نیروی انتظامی به پارکها، میادین اصلی شهر، خیابانها و درب ورودی پاساژها  حمل می شوند. دارای اختیارات تمام و کمال برای بازداشت و ضرب وشتم زنان و جوانان هستند. فرماندهی کل نیروی انتظامی طی بخشنامه های محرمانه به تمام کلانتریها و مراکز نیروی انتظامی ابلاغ و تاکید نموده در صورت هرگونه در خواست نیرو و کمک توسط گشت ارشاد نزدیکترین کلانتری باید با اعزام فوری نیرو به یاری گشت ارشاد برای سرکوب اعتراضات مردمی بپردازد. اینها فقط گوشه های کوچکی از تلاش حکومت، از توطئه چینی و جنایت برای محروم نمودن ما از زندگیست.

در روز جمعه 16/5/86 در پارک ارم، همین اراذل و اوباش اسلامی از زنان و مردان و از پسران و دختران جوان ابتدا نسبت انها را با هم سوال کرده و بعد اجازه سوار شدن به چرخ فلک را صادر میکردند که سرانجام با پیرزن   60ساله ای که جرمش عدم رعایت شئونات اسلامی بود درگیر شدند و این درگیری منجر به اعتراض همگانی شد! میدان ولی عصر، میدان ونک، آریا شهر، فلکه دوم صادقیه، میدان 7تیر و تقریبا همه جای شهر تهران همه روزه محل درگیری و اعتراض زنان و جوانان با  این خودفروشان جنایت پیشه است. بنا به گزارش خبرنگار جوانان آزادیخواه تهران  در روز دوشنبه 22/5/86، خواهران زینب به  دختر جوانی فقط به جرم اینکه نحوه راه رفتنش "بد و تحریک آمیز" است تعرض کردند!! کار به درگیری با مردم کشید.

جوانان و زنان آزادیخواه!
همه میدانیم که این رفتار گستاخانه و تحقیر آمیز حکومتی شایسته ما نیست، همه میدانیم که این همه سرکوب و توهین شایسته هیچ انسانی نیست! باید هوشیار باشیم و همزمان به مقابله برخیزیم. برداشتن دیوارهای جدایی و شکستن آپارتاید جنسی، انتخاب هرنوع پوشش و لباس در هررنگ و مدلی، از ابتدایی ترین حقوق همه ماست. سکوت و عدم اتحاد و اعتراض ما، این درندگان اسلامی و غارتگران زندگیمان را هرچه بیشتر تهاجمی تر و گستاخ تر خواهد کرد. باید در هر کوی و برزن متحدانه ظاهر شویم. نباید اجازه دهیم حتی یک نفر را مورد تعرض و بازداشت قرار دهند. قدرت ما در اتحاد و همدلی و در مقاومت و مخالفت دسته جمعی در مقابل این ارذل و اوباش واقعی و فاسد است. ما در مقابل تحقیر اینها با اتحاد و تسلیم نشدن کل نطام و اسلامشان را تحقیر میکنیم. یک زندگی شاد و مرفه، یک زندگی آزاد و برابر حق مسلم ماست!

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
زنده باد آزادی، زنده باد برابری!
مرگ بر جمهوری اسلامی!

(کانون جوانان ازادیخواه تهران )22/5/86