شعار نویسی در پیرانشهر 

بنا به خبر دريافتى٬ روز شنبه ١٢ ارديبهشت تيمى از فعالين حزب بمناسبت اجتماعات اول مه در ايران مبادرت به شعارنويسى در شهر پيرانشهر کردند.

دراين اقدام تبليغى در سطح وسیعی از شهر از جمله؛ در خیابان جمهوری اسلامی شرقی و پائینتر از فلکه مادر٬ منطقه فرهنگیان 2 و اطراف مدرسه دخترانه حضرت مهدی٬ دیوارهای دبیرستان استاد هژار٬ مابین فلکه مادر و معلم و اطراف آنها٬ شعارهای اول ماه مه نوشته شد.

حزب٬ ابتکار و تلاش انقلابى فعالين کمونيست را ارج ميگذارد و به رفقاى شرکت کننده در اين اقدام خسته نباشيد ميگويد.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمایه داری!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٣ ارديبهشت ١٣٨٨ – ٣ مه ٢٠٠٩