قتل عام در روستای بلگه شهر ماردین ترکیه
ياشار سعیدی

عقب ماندگى و کينه هاى کور مذهبى و ناموس پرستانه و عشيرتى بار ديگر فاجعه آفريد. 44 انسان در يک جشن عروسى در روستای بلگه در شهر ماردین٬ به خاطر ازدواج دو جوان٬ عصر روز چهارم مه از طرف هشت مهاجم با سلاحهای اتوماتیک دسته جمعى قتل عام شدند. عروس و داماد٬ کودک و زن٬ پير و جوان جملگى در جشن عروسى به رگبار بسته شدند. وسعت جنایت به قدری وحشیانه و غیر انسانی بود که انسان از دیدن صحنه های آن در تلویزیون به وحشت می افتاد. در این قتل عام وحشیانه 17 زن که دو نفرشان حامله بودند و چهار کودک جزو 44 قربانى هستند. لازم به ذکر است که تمام اهالی این روستا از طرف دولت مسلح بودند و جزو حقوق بگیران دولت هستند. مسئولیت این جنايت و جنايتهاى هولناک مشابه کسانى اند که به عقب ماندگى ميدان ميدهند و آنرا در خدمت سلطه و قدرت بکار ميگيرند.

جامعه بشرى براى پشت سرگذاشتن اين فجايع روزانه بايد ريشه همه آنها را با مدافعين شان بزند. اين تنها امر سوسياليسم است. *