پوئن مدیای غربی
به جمهوری اسلامی برای سرکوب اپوزیسیون
على طاهرى

مدیای غربی بعنوان يک رکن اساسى حاکميت بورژوازی جهانی٬ البته با ژست "صلح طلب و دموکرات"٬ با خرج میلیون ها دلار در جعل و تحریف و سانسور حقیقت کمک های شایانی به دولت های مرتجع و دیکتاتوری منجمله جمهوری اسلامی کرده است. از همان روز اول سرکار آوردن خمینی تا رشد دادن اسلام سياسى٬ در مقياس میلیاردها دلار قرارداد نفت و گاز و غيره باج های بی شماری به رژیم کثیف اسلامیون در ایران داده است. از دوره خاتمى گرفته تا سانسور خبری شدید و وارونه جلوه دادن تصویر جامعه ایران به دنیا! از مشاطه گرى خونخوارترین چهره های تاریخ گرفته تا لجن پاشیدن به مبارزین و انسان های آزادیخواه! یادمان باشد در تصویر مدیای غرب پینوشه یک "دموکرات مترقی" و لنین یک "احمق بی سواد دیکتاتور" سالها تصویر شده است! از خاتمی یک "جنتلمن روشنفکر" ساخته و از چگوارا "یک لات بی سواد"!

باج دادن و مماشات با رژيمهائى مثل ايران البته مجانی صورت نميگيرد. این باج دادن الزامات تعریف شده ای دارد که هر بار چون شمشیر داموکلس بر سر رژیم اسلامی قرار می گیرد. یا باج و قرارداد های نفتی یا دادن تصویری برعلیه رژیم در مجامع جهانی! هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که غرب همینطور مجانی و برای رضای خدا امثال محجوب را ببرد در فلان کنفرانس بنشاند و در ده نشریه و شبکه تلویزیونی نمايشش دهد!

نمونه هاى جديد
ماه گذشته کابینه هلند در جواب کمیسیونی که قصد فعالیت بر علیه جمهوری اسلامی در پارلمان هلند را داشت به راحتی این جواب را داد که سالانه دو میلیارد دلار قرارداد نفتی یا ایران ما را از چنین کاری بر حذر می دارد! این جمله به روشنی یک تسویه حساب در سطح سیاسی - خبری با جمهوری اسلامی است! یک طرف قراردادهای کلان نفتی همین امتیازات مدیای غرب به رژیم است که تا بحال کمک های شایانی به ادامه عمر رژیم کرده است!

هفته گذشته نشریه اکونومیست اعلام کرد که مسعود رجوی رهبر مجاهدین به احتمال زیاد کشته شده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی در ارگان کیهان بارها به این مساله اشاره کرده است و این یک بخش جنگ روانی جمهوری اسلامی با مجاهدین به طور اخص و اپوزیسيون به طور کلی بوده است. اکونومیست همین خط را در نوشته خود دنبال می کند. این همان بیرون زدن دم روباه مدیای غرب در پس ادعاهای دموکراسی طلبانه و صلح طلبانه شان هست. در جایی که صوری دم از آزادی و مبارزه با دیکتاتوری می زنند خط و سیاست سرکوب رژیم های مرتجع را بر علیه اپوزیسیون به کار می گیرند. این در جایی بود که مژگان پارسایی مسئول سازمان مجاهدین در عراق به کرار تکرار کرده است که از دادن هر نوع اطلاعی در این زمینه خودداری میکند. این حق اولیه هر سازمانی است که اسرار سازمانی خود را حفظ کند. این هم در شرایطی است که اوجلان را با هزار دسیسه و ترفند ربودند و در دهان شیر انداختند! این بازی های مدیای غرب همیشه در خدمت حکومت های دیکتاتوری و مرتجع ضد جامعه بوده است. سیاست تحریک روانی و جنگ خبری بر علیه گروه ها و جنبشهاى مخالف وضع موجود!

و بیچاره سازمان مجاهدین که بعد از دست دادن موقعیت شان در عراق هنوز دنبال سیاست شکست خورده میروند؛ دیپلماسی با غرب! سازمان مجاهدین هیچگاه قادر به درک شرایط تاریخی نبوده و فقط با دینامیزم های احساسی و عقب مانده در چهل سال اخیر به شاه و جمهوری اسلامی سوخت داده و امروز هم گویی قرار است چند نفری را کام نوری المالکی و حکومت ائتلافی خامنه ای در عراق بیندازد! حقا که خود آقای رجوی گفته بود رمز پیروزی کلمه فداست! یعنی به تعبیری فدا کردن و تباه کردن جانمان! اما آقای رجوی از درک این حقیقت ناتوان است که رمز پیروزی تشخیص دادن حقایق سیاسی اجتماعی است. سازمان مجاهدین کلا روی یک چشم بندی سیاسی شرط بندی کرده و موتورش فراموشی درس گذشته است. این نتیجه ای جز با سر رفتن در دیوار و محکم کردن ارتجاع نداشته است!

اما از سویی مدیای غرب که از مناقشات اپوزیسیون و جمهوری اسلامی آنهم در شرایط اخیر باخبرند٬ سعی در دزدیدن گوی سبقت برای گرفتن امتیاز از جمهوری اسلامی دارند. آمريکا و اوباما هم سر عقل  آمده و نمیخواهد با کله شقی بازار 60 میلیونی ایران را از دست بدهد و همه را دو دستی تقدیم اروپایی ها کند. اما در این میان خود سران رژیم کورترین طرف این بازی هستند. خوش خیال کرده اند که با دادن امتیاز و به محاق رفتن اپوزیسيون سالها حکومت خواهند کرد و از شر سرنگونی راحت خواهند شد. آنها از همه کورترند و راهی جز اینهم ندارند. گویی می شود جواب بحران سیاسی٬ اقتصادی٬ اجتماعی و حتی دولتی را با این معامله ها داد!

مدياى امروز نقشى مثل دستگاه مذهب و خانواده را در تحکيم منافع طبقات دارا دارد. ابزار سرمايه داران براى شکل دادن به افکار عمومى مطابق ميل شان است. امروز پشت رژيم هستند و اگر منفعت اقتضا کند برعليه رژيم. وظيفه ما اينست که محکم در مقابل تحرکات جمهورى اسلامى و متحدان کاسبکارش بايستيم. در مقابل هر توطئه رژيم و دولتها عليه افراد و فعالين اپوزيسيون بايستيم. و در مقابل همه اين تحرکات و بازيهاى طبقات حاکم جنبش مستقل طبقاتى مان را محکم کنيم و بميدان بکشانيم. *