سايپا يدک؛
کار کنتراتی به جای کار قراردادی در سال جدید!

بنا به خبر دريافتى٬ طی چند روز گذشته بیش از 40 نفر از کارگران قراردادی نقاش و صافکار شرکت سایپا یدک٬ که در پایان سال گذشته مدت قراردادهای کاریشان به اتمام رسیده است٬ از جانب مسئولین سایپا یدک برای تمدید قراردادها پديرفته نشدند. اين کارگران در سال گذشته با قراردادهاى سفید امضا و یک طرفه از کانال شرکتهای انگل پیمانکاری در استخدام سايپا بودند. مسئولین سایپا یدک به این کارگران اعلام نموده اند: ما دیگر کار قراردادی نمی خواهیم٬ سیاست ما اجرای کار کنتراتی است٬ هر چقدر و هر اندازه کار کردی در برابرش مزد میگیری!؟

در حال حاضر طرف حساب این کارگران شرکت پیمانکاری سابق نیست بلکه کارگران با کارفرما و شرايط جديد استخدامش روبرو هستند. متاسفانه این کارگران بعلت پراکندگی در مراکز مختلف خدماتی سایپا یدک در سطح تهران از تشکل و انسجام کافی برخوردار نبوده و موقعیت شغلیشان تاکنون بلاتکلیف و پا در هوا مانده است. با اجرای این سیاست ضد کارگری در سال جدید از جانب عوامل کارفرما در سایپا یدک دیگر حتی خبری از آن امتیازات ناچیز کار قراردادی – پیمانکاری با دستمزد های 219 هزار تومانی در پایان ماه هم نیست! معنى این وضعيت چیزی جز افزایش فشار و شدت  هرچه بیشتر کار و استثمار از یک طرف و تحمیل گرسنگی و فقر و فلاکت وسيعتر به زندگی کارگران و خانواده های محرومشان از طرف دیگر نيست.

کارگران با اين سياستها و همينطور اخراجهاى اول سال در مراکز مختلف معنى "سال صرفه جویی در الگوى مصرف" را با گوشت و پوست خود لمس ميکنند. امسال قرار است سال فشار بیشتر به کارگران براى تامين سودهای نجومی سرمایه باشد. "سال صرفه جویی در الگوى مصرف" عنوان اسلامى سياست مشهور "سفت کردن کمربندها" است که همراه با از بين بردن هر نوع قرارداد کار دنبال ايجاد يک برده دارى تمام عيار است. ما کارگران اگر ميخواهيم لاى چرخ دنده هاى خونين سود له نشويم٬ راهى جز اعتراض متشکل و قدرتمند نداريم.

سایپا یدک از زیر مجموعه های مهم شرکت سایپا در زمینه ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان است. کارگران این بخش از 7 صبح تا پاسی از شب بی آنکه ساعت کارشان مشخص باشد و حتی حداقل امکانات رفاهی برایشان فراهم باشد مشغول به کارند. از جمله مراکز اصلی سایپا یدک در تهران نمایند گی پل کن واقع در جاده مخصوص کرج است .

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٩ فروردين ١٣٨٨ – ٨ آوريل ٢٠٠٩