ایران خودرو؛
شروع اخراج کارگران در سال جدید!

بنا به خبر دريافتى٬ با آغاز به کار شرکت ایران خودرو در سال جدید موجی از اخراجها و بیکار سازیهای کارگران شروع شده است. روز شنبه پانزدهم فروردین ماه 60 نفر از کارگران قراردادی  شیفت شب سایت یک ایتکو پرس بدون هرگونه اعلام قبلی از کار اخراج شدند. در روز شنبه در حالیکه این کارگران قصد ورود به محل کارشان را داشتند توسط نگهبانی از ورود آنها ممانعت بعمل آمد و به کارگران اعلام شد شما اخراجید!

در میان کارگران اخراجی سايت يک ايتکوپرس تعدادى از کارگران قدیمی که در اعتصاب و اعتراضات گسترده پایان سال 87 برای نقد کردن دستمزدها و عیدی پایان سال شرکت داشتند دیده میشود! همچنین طی چند روز گذشته 4 نفر از کارگران قدیمی سایت دو ایتکو پرس بدون هیچ عذر و بهانه ای از کار اخراج شده اند. یکی از کارگران اخراجی میگفت: دارند بخاطر اعتراضاتی که پایان سال داشتیم از ما انتقام می گیرند. کارگران معترض و قدیمی را اخراج می کنند، کارگران جدید و کم تجربه را به کار می گیرند تا بیشتر بچاپند٬ تا مزاحم و موی دماغ نداشته باشند. لازم به ذکر است که اخراجها در روزهاى اول سال در مراکز مختلف کارگرى در جريان است. در همين روزهاى اول سال در مراکز کارگرى آذربايجان غربى از جمله در تراکتور سازى و نساجيها و شهرک صنعتى صدها کارگر بدون هيج دليلى اخراج شدند.

سایت یک و دو ایتکو پرس از مجموعه های پرسی اصلی و مهم ایران خودرو با بیش از 1700 کارگر قراردادی و سفید امضا با قراردادهای یک طرفه است. کار پر خطر و سنگین طی شیفتهای فشرده در این مراکز از جمله روال عادی و روزمره استثمار کارگران است.

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

١٩ فروردين ١٣٨٨ – ٨ آوريل ٢٠٠٩