سران ارتجاع در دو اجلاس در غرب و شرق
آذر ماجدى

جی 20
اجلاس سران کشورهای جی 20 فردا در لندن آغاز میشود. در هفته گذشته، اخبار مربوط به این اجلاس در راس کلیه اخبار جهان قرار داشته است. بیانیه پایانی این اجلاس پاسخ دولت های بورژوایی به بحران عمیق و گسترده جهانی سرمایه داری است. در نتیجه این بحران، بیکاری، فقر و گرسنگی بالای سر میلیون ها نفر گرفته شده است. آینده بسیار تاریک و هراسناک بنظر میرسد. اوباما پیش از اجلاس اعلام کرده است که انتظار زیادی نباید داشت. اوضاع قبل از بهبود هنوز بسیار وخیم تر خواهد شد. طی چند ماه گذشته دولت آمریکا و اروپا میلیاردها دلار برای نجات بانک ها و شرکت های مختلف از ورشکستگی هزینه کرده اند. در همان زمان بیمه های اجتماعی کاهش پیدا کرده است. تمام هیاهو و هزینه بالای تشکیل این اجلاس قرار است فقط به میزانی از کنترل بر بانک ها و اقدامات محدودی برای راه اندازی دوباره اقتصاد محدود شود. بهبود بلافاصله وضعیت میلیون ها انسان که بیکار شده و خواهند شد، خانه های خود را از دست داده و خواهند داد، فقر گسترده در غرب و گرسنگی مطلق میلیونی در کشورهای باصطلاح جهان سوم جایی در این اجلاس ندارد. تا آنجا که به طبقه کارگر و مردم برمیگردد، این کنفرانس قرار است اعتماد شان به سرمایه داری را احیا کند، سدهایی برای ممانعت از شورش و قیام و انقلاب کارگری ایجاد کند.

مردم بحق خشمگین اند. کارگران در کشورهای مختلف دست به اعتصاب و اشغال کارخانه ها زده اند. در ویک اند گذشته در لندن، فرانکفورت و برلین تظاهرات اعتراضی وسیع عليه این وضعیت سازمان یافت. هزاران نفر به خیابان ها آمدند تا خشم و اعتراض خود را اعلام کنند. "مردم اولویت دارند" شعار اصلی این تظاهرات بود. امروز نیز لندن از صبح شاهد تظاهرات وسیع هزاران نفره در اعتراض به این شرایط و سرمایه داری بود. برخی تظاهرات کنندگان صبح امروز به بانک سلطنتی اسکاتلند حمله ور شده و شیشه های آن را شکستند. این بانک اخیرا ورشکسته شده ولی با این وجود رئیس کل آن که مجبور به بازنشستگی شده، سالیانه بیش از 650 هزار پوند حق بازنشستگی دریافت میکند. هفته پیش عده ای معترض به خانه او حمله بردند. این تظاهرات گسترده از جانب بسیاری تظاهرات ضد سرمایه داری نام گرفته است. فضای جامعه عمیقا علیه سرمایه داری و لاشخورهای سرمایه دار است. باید از این فضا برای بسیج جامعه علیه سرمایه داری و برای سوسیالیسم استفاده کرد. دنیا هیچگاه این چنین به مارکس و منصور حکمت نیازمند نبوده است.

کنفرانس دوها

اوایل هفته کنفرانسی از سران عرب در دوها پایتخت قطر برگزار شد. تمام توجه ها به حضور البشیر دیکتاتور جنایتکار اسلامی سودان در این کنفرانس جلب شده بود. دادگاه بین المللی لاهه حکم جلب البشیر را بجرم جنایت جنگی در دافور صادر کرده است. حضور الشیر عملا این کنفرانس را تحت الشعاع قرار داد. شرکت کنندگان در کنفرانس از او شاهانه استقبال کردند و حکم جلب او را محکوم کردند.

مساله اینجاست که نه تنها البشیر بلکه اکثر قریب باتفاق شرکت کنندگان در این کنفرانس جانیان لاشخوری هستند که به جان مردم منطقه افتاده اند. در یک دنیای عادلانه و انسانی تمام این اوباش بعلاوه بسیاری از همتاهایشان در کنفرانس لندن بجرم جنایت علیه بشریت محاکمه خواهند شد. *