پیام تبریک سال نو


مردم آزادیخواه
از جانب حزب اتحاد کمونیسم کارگری سال نو را صمیمانه به همگی شما تبریک میگویم.  
در سال گذشته جامعه شاهد اعتراضات گسترده شما مردم آزادیخواه در عرصه های متفاوت کار و زندگی بود. شما تلاشهای رژیم اسلامی برای سرکوب و نابودی جنبش سرنگونی طلبانه مردم را به شکست کشاندید. شکافهایشان را تشدید کردید و خواست خود مبنی بر سرنگونی رژیم اسلامی و استقرار جامعه ای آزاد٬ برابر و مرفه و انسانی را بار دیگر به نمایش گذاشتید. پیام شما روشن است. این جنبش تنها با پرچم آزادی و برابری و رفاه و انسانیت میتواند پیروز شود و به کابوس سی ساله رژیم اسلامی پایان دهد. حزب اتحاد کمونیسم کارگری برای چنین اهدافی مبارزه میکند. به این امید که سال آتی سال سرنگونی رژیم اسلامی و نابودی مناسبات ضد انسانی سرمایه داری باشد.
برای همه شما سالی متفاوت٬ سالی همراه با شادی و سلامت و سعادت آرزو میکنم.


علی جوادی
دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری