جمهورى اسلامى در گوتنبرک مفتضح شد!
عوامل رژيم ديروز از ترس مخالفين از در آشپزخانه لوکال فرار کردند!
امروز چهارشنبه اعتراض مخالفين جمهورى اسلامى ادامه دارد!

 

اطلاعيه شماره ١ و ٢ و ٣
جمعی از فعالین و سازمانهای اپوزیسیون ایرانی – گوتنبرگ

اطلاعیه شماره ٣


نماینده گان منتخب جمعی از فعالین و سازمانهای اپوزیسیون ایرانی – گوتنبرگ از ساعت 7 صبح روز سه شنبه 17 مارس در محل خانه مردم باککا حاضر شدند. در حالیکه نماینده گان احزاب و سازمانها باندرولها و پلاکادرها را به نرده های محل نصب میکردند، تعدادی از مردم معترض به حضور عاملان رژیم اسلامی در شهر گوتنبرگ هم به جمع اضافه می شد.

پلیس قبل از ساعت 7 صبح در محل حاضر شده بود. حدود ساعت 9 صبح نماینده گان رژیم با یک تاکسی به محل نزدیک شدند. حاضرین در محل با تخم مرغ به استقبال آنها رفتند. طنین صدای مرگ بر جمهوری تروریستی اسلامی عاملان را دچار وحشت کرده بود. عاملان رژیم با رنگ پریده و چهره های وحشت زده، بوسیله مزدوران خود فروخته ای که از قبل در محل حاضر شده بودند به داخل ساختمان برده شدند.

هر لحظه به تعداد تظاهر کنندگان اضافه می شد و مدیای سوئد از روزنامه ها و تلویزیونهای مختلف یک یک به محل می آمدند. یک لحظه صدای تظاهر کنندکان قطع نمی شد و شعار نمایندگان رژیم تروریستی را از خانه مردم بیرون کنید، فضای منطقه را پر می کرد. کریم نوری بدون انقطاع برای وزیر امور خارجه سوئد و مسئولین کمون پیام می فرستاد و مدیا با معترضین مصاحبه می کرد. رادیو های فارسی زبان خط های خود را باز گذاشته بودند و  اخبار محل به گوش مردم می رسید. مردم برای یک ساعت هم که شده از محلهای کار خود به آنجا می آمدند و حمایت خود را اعلام می کردند. خبرنگار راديوی سراسری سوئد با مسئولین مصاحبه می کرد و مسئولین دیگر رادیو های محلی جهت مصاحبه و یا اعلام حمایت خود به محل می آمدند.

یکی از بزرگترین دست آوردهای این اعتراض پرشور، انعکاس بی نظیر آن در مدیا سوئد بود. دست آورد دیگر این تجمع عدم استقبال جامعه ایرانی از به اصطلاح خدمات کنسولی مزدوران رژیم آدمکشان ج ا بود.

همبستگی جوانان پرشور حزب سوسیالیستهای عدالتخواه و رهگذران سوئدی از اعتراضات مخالفین ج ا نیز چشمگیر بود. ما مردم معترض به حضور رژیم جنایکار اسلامی در شهر گوتنبرک را فرا می خوانیم تا در برگزاری هر چه وسعیتر تظاهرات روز چهارشنبه از ساعت هشت صبح در محل حضور پیدا کنند.

 

تماس با مسئولین ارتباطی:

شهلا نوری  0737262622

رضا ساعی 070779706

توفیق محمدی 0737671428

اطلاعیه شماره 2


نمایندگان منتخب جمعی از فعالین و سازمانهای اپوزیسیون ایرانی – گوتنبرگ از ساعت 8 صبح روز دوشنبه 16 مارس در محل خانه مردم باککا با مسئولین محل ملاقات کرده و اعتراض کتبی و شفاهی خود را به دلیل کرایه محل به عوامل رژیم جمهوری اسلامی اعلام کردند. در خلال صحبتها مشخص شد که سفارت رژیم جمهوری اسلامی در زیر پوشش آژانس مسافرتی به نام اسب سفید اقدام به اجاره محل خانه مردم در باککا نموده است .

در پی اعتراض ما سخنگوی خانه مردم اعلام کرد که خود مخالف کرایه لوکال به نمایندگان جمهوری اسلامی است و امیدوار بود کمون گوتنبرگ قرارداد این اجاره را فسخ نماید . در پی  تماس با مسئولین کمون، مذاکرات تا آخر وقت اداری به نتیجه نرسید و مسئول مربوطه از طرف کمون در یک تماس تلفنی با شهلا نوری در ساعت 17و30 دقیقه اعلام کرد که به دلیل روابط دیپلماتیک دولت سوئد با رژیم جمهوری اسلامی نمی توانند اجاره را فسخ کنند .

این شرم آور است که خانه مردم باککا به عوامل رژیمی کرایه داده می شود که در بربریت زبانزد خاص و عام است. رژیمی که با ترور، سنگسار، حلق آویز کردن و اعدام کودکان معرف است

شهرداری گوتنبرگ پیرو یک سیاست شناخته شده، هرگز لوکالهای خود را که با پرداخت مالیات مردم شهر اداره می شود، در اختیار راسیستها و نازیستها قرار نمی دهد. به همین دلیل ما از مسئولین شهرادی گوتنبرگ انتظار داشتیم با رعایت وجدان انسانی خود، درب لوکال مردم این شهر را به روی این رژیم تروریستی ببندد .

ما مردم معترض به رژیم جنایکار اسلامی را فراخوانده ایم تا در اعتراض به حضور عوامل رژیم در خانه مردم باککا از ساعت هفت و نیم صبح در محل حضور پیدا کنند .

 

تماس با مسئولین ارتباطی :

شهلا نوری  0737262622

رضا ساعی 070779706

توفیق محمدی 0737671428
 
 
 اطلاعیه شماره1

به شهرداری گوتنبرگ
به خانه مردم در باککا و بخش مسئول مراکز تجمع گوتنبرگ

بر اساس اطلاعیه ای که از طرف سفارتخانه رژیم تروریستی جمهوری اسلامی صادر گردیده اعلام شده است که نمایندگانی از سفارت در روزهای 17 و 18 مارش در خانه مردم در باککا خواهند بود .

رژیم جمهوری اسلامی در ایران در بربریت زبانزد خاص وعام است. ما به عنوان شهروندان گوتنبرگ که از ایران گریخته ایم رژیم جمهوری اسلامی را به عنوان نماینده مردم در ایران به رسمیت نمی شناسیم و ار دولت سوئد می خواهیم به رقص تانگوی خود با رژیم صد هزار اعدام  پایان دهد .

سفارت جمهوری اسلامی ایران نماینده رژیمی است که :

پایه ای ترین حقوق انسانی را روزانه زیر پا می گذارد. دست گیری و اعدام کار هر روزه آن است. تبعیض علیه زنان را در تنفر انگیزترین فرم خود یعنی یک آپارتاید جنسی  که یک اسکاندال در دنیای مدرن است بروز میدهد. رژیمی که فقر گسترده ای را بر ملیونها انسان تحمیل کرده است. رژیمی که فعالین کارگری، دانشجویی، زنان و دیگر فعالین اجتماعی را دستگیر و زندانی می کند .

رژیمی که در آن حق اعتصاب و آزادی تشکل به رسمیت شناخته نمیشود. رژیمی که به طور سیستماتیک اسلام سیاسی را برای تروریسم و نفرت آفرینی مورد حمایت قرار می دهد .

برای چنین رژیمی جایی در یک جامعه انسانی و مدنی وجود ندارد. ما از شهرداری گوتنبرگ می خواهیم که پشتیبان مبارزات مردم در ایران برای آزادی و رفاه باشد و قرارداد اجاره خانه مردم باککا با سفارت ایران را ملغی کند . خانه مردم نباید به رژیم آپارتاید جنسی، راسیستها و فاشیستها اجاره داده شود .

جمعی از فعالین و سازمانهای اپوزیسیون ایرانی – گوتنبرگ

2009-03-15

تماس با مسئولین ارتباطی :

شهلا نوری  0737262622

رضا ساعی 070779706

توفیق محمدی 0737671428