رضا شوکتی
کارگر ایران خودرو (ایتکو پرس) دچار حادثه شد!

بنا به خبر دريافتى٬ چند روز پیش رضا شوکتی کارگرشیفت شب، کارگر قدیمی سایت یک ایتکو پرس٬ در حالیکه با لیفتراک مشغول جابجایی ضایعات و ورق پاره های آهن بود٬ ناگهان بیش از یک تن ضایعات آهن جمع شده بر رویش فرو ریخت. همکاران رضا او را از زیر آوار ضایعات آهن بیرون کشیدند٬ اما پاهای رضا بشدت صدمه دیده بود و دچار خونریزی شدید بود. 

بلافاصله چند نفر از کارگران رضا شوکتى را به یکی از درمانگاههای کرج رساندند. پزشکان گفته اند چند تا از تاندونهای پای رضا بشدت صدمه دیده و بازگشت سلامتی کامل رضا قابل پیش بینی نیست. طی چند روز گذشته رضا شوکتى چندین بار مورد جراحی قرار گرفته نیست. تا این لحظه کلیه هزینه های پزشکی توسط خانواده اش پرداخت شده است. بنا به اخباری٬ بلوری مدیر تولید و چهره منفور ضد کارگری این مرکز صنعتی به دنبال اخراج نرم و بی سر و صدای رضا می باشد.

ايران خودرو پادگان است٬ قتلگاه کارگران است٬ محل کار ايمن نيست. سابقه مجتمع صنعتى ايران خودرو در قتل کارگران و دچار "سانحه" شدنشان به دليل پائين بودن سيستم ايمنى محيط کار زبانزد است. منشا "حوادث محيط کار" که هر روز طيف وسيعى از کارگران را در گوشه گوشه جهان قربانى ميکند٬ تنها سود سرمايه است. از نظر سرمايه دار کار بايد مجموعا ارازنتر تمام شود. از دستمزد پائين تا بيحقوقى کارگر٬ از شدت کار تا ناامن بودن محيط کار و غيره٬ همه قرار است به قيمت جان و سلامت کارگران سود سرمايه داران را افزايش دهد. منوچهر منطقى و شهرام بلورى و دادفر و شرکا مسئول مستقيم اين وضعيت هستند. هزينه معالجات و بيمه و تامين معيشت رضا و خانواده اش به عهده اينهاست.

حزب همدردى عميق خود را با رضا شوکتى و خانواده اش و همکاران او اعلام ميکند. ما اميدواريم رضا بسرعت بهبوديش را بازيابد. کارگران ايتکو پرس بايد مانع شوند که کارفرما همکار مصدوم شان را در تبانى با اداره کار و بيمه و نهادهاى ضد کارگرى "مقصر" جلوه دهد و او را اخراج کنند.

   
مرگ بر جمهوری اسلامی
مرگ بر سرمایه داری
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

١١ مارس ٢٠٠٩ – ٢١ اسفند ١٣٨٧