چند خبر کارگرى٬
کارگران پرريس٬ کارگران شهرداری اندیمشک٬
کارگران بخش خدمات اجتماعی رشت

پاسخ دیوان عدالت به شکايت کارگران پرریس
چندین ماه است کارگران پرریس در مقابل سياست اخراج و ندادن حقوقها و پاداش کارگران اعتراض دارند. کارفرما به بهانه نبود مواد خام اعلام کرد کارخانه بسته می شود و تلاش داشت کارخانه را ببندد و بیش از 50 نفر از کارگران این مرکز را بدونه هیچ مزایائی اخراج کند. کارگران اعلام کردند از پای نخواهیم نشست تا حق خود را از کارفرما و همدستانش نگیریم. ابتدا شکایت کارگران علیه کارفرما به اداره کار با رای "هئیت حل اختلاف" به نفع کارگران بود و قرار بود جملگى ابقا به کار شوند و حقوقهای معوقه پرداخت شود. اما کارفرما از اين رای سرباز زد و اعلام کرد پولی در دست ندارد و نمی تواند حقوق کارگران را پرداخت کند و کارگران را نگهدارد بلکه باید کارخانه تعطیل شود.

کارگران پرریس کماکان در مقابل استانداری٬ اداره کار٬ روابط عمومی کار و در نهایت به "دیوان عدالت" مراجعه کرده و شکایت خود را به این مرکز دادند. امروز 11 مارس "دیوان عدالت" به کارگران حق داده و در این حکم ابقا به کار و پرداخت حقوقهای معوقه و این دوران بلاتکلیفی را به نفع کارگران تصویب کرده است.

کارگران از یک طرف خوشحال هستند که به خواستهای خود رسیده اند و از طرف دیگر اين سوال و نگرانى را دارند که آيا کارفرما پاى اجراى اين حکم جديد ميرود که به زور مبارزه متحد تحمیل شده است؟ کارگران موفقیت خود را به همدیگر تبریک می گویند و براى واکنش احتمالى کارفرما خود را آماده ميکنند.

ما پيروزى کارگران پرريس را صميمانه تبريک ميگوئيم و بر تقويت اتحاد و يکدلى آنها تا تحقق مادى مطالباتشان تاکيد داريم.  

کارگران شهرداری اندیمشک
کارگران شهرداری اندیمشک بیش از 3 ماه است حقوق خود را دریافت نکرده اند. کارگران شهرداری اندیمشک در اعتراض به این موضوع در یکماه اخیر بارها در مقابل اداره کار و سایر اداره های دولتی تجمع کردند و هر بار با بی تفاوتی مسئولین روبرو بوده اند. در نهایت گفتند این کارگران به شرکتهای پیمانکار خصوصی تعلق دارند و ما نمی توانیم کاری کنیم! اين در حالى است که بارها تجمع کارگران شهرداری در مقابل ادارات دولتی بی پاسخ مانده است و هنوز اعتراضات کارگران و نامه نگاریها ادامه دارد.

کارگران بخش خدمات اجتماعی رشت
کارگران بخش خدمات اجتماعی رشت که بیش از 2500 نفر هستند 3 ماه است حقوق خود را دریافت نکرده اند. این کارگران بارها با مسئولین در این زمینه درگیر شدند. از آنجا که این بخش در دست پیمانکاران است٬ دولت هم با توجیه شرکت پیمانکاری و خصوصی سازی تاکنون جوابی به این کارگران نداده است. اخباری دال براین است که مردم در محلات وقتی از مشکلات کارگران شهرداری مطلع شدند با کمکهای مالی خود به کارگران شهرداری حمایت خود را از آنها اعلام کردند. بخصوص در این ایام سال نو به بهانه عیدی دادن خود را در سرنوشت کارگران سهيم دانسته اند. *