استمداد خانواده دانشجویان برای رهایی فرزندانشان
علی طاهری

اخیرا جمهوری اسلامی تعدادی از دانشجویان ازایخواه و برابری طلب را به جرم فعالیت در عرصه چپ دستگیر کرده اند. رژیم اسلامی در اصفهان و تهران و شیراز جواب درستی به خانواده دستگیر شدگان نمیدهد. عده ای از منابع آگاه زندان خبر از مصاحبه تلویزیونی میدهند. عده ای دیگر سرنوشت نا معلوم را متصور هستند. واین در حالی است که خانواده بعضی از این دانشجویان راه به جایی ندارند و حتی نحوه طی شدن این پروسه را نمیدانند. در همه جای دنیا متهم را تا خلاف بی گناهيش ثابت نشود بیگناه می دانند در حکومت اسلامی ایران ماجرا بر عکس است.

یکی از پدران دانشجویان دستگیر شده جرم پسرش را که از سوی مراجع زندان اعلام شده است همکاری و فعالیت با "حزب حکمتیست" دانسته است. اما همه ميدانند که سياست منتسب کردن فعالين سياسى به احزاب غير قانونى امروز شروع نشده است و ادعاهاى رژيم بى اساس است. يک پايه ديگر اين سياست اينست که هر کسى را که با اين دانشجويان ارتباط دارد با همين عنوان بکوبد. شاید برای ماموران وزارت اطلاعات که صبح تا شب روی مصوبات سیاسی احزاب سیاسی مطالعه می کنند این اظهر من الشمس باشد که در احزاب کمونيستى کارگرى و همچنین حزب حکمتیست هیچ نوع سازمانیابی شانه ای و هرمی تعریف نشده است. به این دلیل ساده هر نوع انتساب دانشجويان در سطوح مختلف به اين احزاب پوچ است.

رژیم اسلامی قصدش زهر چشم گرفتن از دانشجو و دانشگاه است. قصدش جان سالم به در بردن از یک فضای بحرانی سیاسی به اسم "انتخابات" و وقت خریدن برای رژیم است. اين همه ديتگيرى و احضار و فشار به فعالين عرصه هاى مختلف براى همين است. اما اینجا هم راه را عوضی رفته است. چرا که حرکت اعتراضی دانشجویان قاعده پذیر نبوده و نخواهد شد. دانشجویان اگر قرار بود ساکت شوند بعد از سی خرداد 60 یا 18 تیر 78 ساکت می شدند. اما رژیم اسلامی با اینکار زمینه ساز عروج سازمان های جدید و رادیکال در جنبش دانشجویی خواهد شد.

جمهوری اسلامی بداند هر روزی که از دستگیری این دانشجویان و آزاد نشدنشان بگذرد ما عرصه را در داخل و خارج به روى حکومت تنگتر میکنیم. در تک تک نهادهاى جامعه بین المللی از اتحادیه اروپا تا سازمان ملل خواهیم رفت. رژیم اسلامی باید بداند که با جان هر مرد و زن جوانی نمی تواند بازی کند. دیروز بود که امیر حشمت ساران را به شکلی مشکوک به قتل رساندید و اکبر محمدی را به خون کشیدید. ما جدا از دوری و نزدیکی سیاسی با نگرانی خانواده های دستگیر شدگان عمیقا احساس همدردی می کنیم. و تمام سعی و تلاش خود را در این دوره می کنیم تا بهمن خدادای٬ علیرضا داودی مهاجر٬ ساناز اله یاری٬ حسین سرشومی و تمام دانشجویان دستگير شده را آزاد کنیم. ما نسبت به جان این دوستان احساس مسئولیت می کنیم.

10 مارس 2009