توزيع بيانيه حزب
بمناسبت روز زن در کرج

بنا به خبر دريافتى امروز دوشنبه دوازدهم اسفند٬ در آستانه روز جهانی زن یک تیم تبليغاتى از رفقای حزبی در شهر کرج٬ اقدام به توزیع بیانیه حزب اتحاد کمونیسم کارگری با عنوان "آزادی و برابری زنان در گرو مبارزه همه جانبه علیه نظام حاکم" نمودند.

فعالين حزب عصر امروز بیش از 1000 نسخه از بیانیه حزب را در مناطق مرکزی شهر کرج از جمله؛ میدان کرج٬ خیابان خمینی، اطراف دانشگاه کشاورزی٬ خیابان طالقانی٬ خیابان منتهی به عظیمیه و چندین نقطه دیگر پخش نمودند. در این اقدام توزیع علنی هم صورت گرفت که با استقبال مردم مواجه گردید.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى روز جهانى زن را به همه آزاديخواهان و برابرى طلبان تبريک ميگويد و تلاش و ابتکار رفقاى حزبى را ارج مينهد. خسته نباشيد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
مرگ بر سرمایه داری
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

٢ مارچ ٢٠٠٩ – ١٢ اسفند ١٣٨٧