دستمزدهای پرداخت نشده کارگران تولید گستر آسیا!

بنا به خبر دريافتى٬ کارگران شرکت تولید گستر آسیا علیرغم پی گیری و اعتراضات مکرر خود تا این لحظه موفق به دریافت دستمزدها و مبالغ اضافه کاری مر بوط به بهمن ماه 87 و عیدی پایان سال خود نشده اند. این در حالیست که کارگران برای تامین اجاره خانه، هزینه بیماری و درمان و نان بخور و نمیر روزانه خود بشدت در مضیقه هستند. فشار فقر و نداری خانواده های بسیاری از این کارگران شریف را تا مرز سقوط و تلاشی سوق داده است. تعداد زیادی ازاین کارگران به همراه خانواده های محرومشان در زاغه نشینهای حوالی اسلام شهر تهران که فاقد هر گونه امکانات اولیه برای زندگیست مستاجرند که حالا حتی توان پرداخت اجاره ماهیانه را نیز ندارند.

مشهدی مدیر شرکت تولید گستر و چهره شناخته شده ضد کارگری دراین مدت فقط کارش مظلوم نمایی و دادن وعده های دروغ و پوچ به کارگران بوده است. اوضاع دراین مرکز کارگری بعلت عدم پرداخت دستمزدها ملتهب و بحرانی است.

شر کت تولید گستر آسیا از جمله مراکز تولید روکش و تودوزی و انواع صندلی ایران خودرو در جاده آدران اسلام شهر واقع در شهرک صنعتی زواره ای می باشد. دراین واحد تولیدی 60 نفر کارگر قراردادی سفید امضا با قراردادهای یک طرفه و دستمزدهای 219 هزار تومانی با شرایط کار برده وار شبانه روزی با کار اجباری در تعطیلات به صلاحدید کارفرما مشغول به کارند.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
مرگ بر سرمایه داری
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

۴ مارچ ٢٠٠٩ – ١۴ اسفند ١٣٨٧