"عبور از منصور حکمت" چرا و چگونه ؟

یکی دو روز گذشته که برحسب معمول به سایتها سر می زدم، به سایت روزنه یکی از سایت های حزب کمونیست کارگری هم سر زدم. خبری از عکس منصور حکمت نبود. با خودم گفتم شاید دارند سایت را آپ دیت می کنند. دوباره و سه باره سرزدم. عکس منصور حکمت از سایت روزنه حذف شده بود. بعد از ۵ سال از درگذشت منصور حکمت، عکس منصور حکمت، بنیان گذار و لیدر حزب کمونیست کارگری، تئوریسین این جنبش و نظریه پرداز مارکسیست معاصر جایی در آن سایت نداشت. معنی این اقدام چیست؟ آیا ادامه سیاست اعلام شده "عبور از منصور حکمت" است؟
متاسفانه پروسه عبور از منصور حکمت بعد از جدائی ما از حزب سرعت بیشتری توسط خط حاکم در حزب گرفته است. بودن عکس منصور حکمت نتیجه یک قرار بود، لابد نبودن آن هم نتیجه قرار جدیدی است که منتشر نشده است. این را تاکید و تصریح کنم که ما تلقی مکتبی از مارکس و منصور حکمت نداریم اما دوری از سیاستها و خط کمونیستی کارگری منصور حکمت را خوب تشخیص میدهیم. به نظر میرسد حزب کمونیست کارگری به سرعت در حال کنار گذاشتن و "عبور" از تئوریها، دستاوردها و سنن منصور حکمت است. زمان حذف عکس منصور حکمت هم قابل توجه است. این اقدام زمانی صورت می گیرد که گزارش مراسم سالگرد در گذشتش در کشورهای مختلف، ماتریال تبلیغاتی سایت روزنه است. مسئولین سایت و رهبری حزب کمونیست کارگری، حتی خود را ملزم ندیده اند که به خوانندگان سایت دلایل سیاسی خود را برای حذف عکس منصور حکمت از سایتشان توضیح دهند.
یکی از محورهای کشمکش ما با رهبری کنونی حزب کمونیست کارگری بر سر نقش و جایگاه منصور حکمت و دستاوردها و آموزشش در حزب بود. در پلنوم ۲۵ و ۲۶ قراری را  برای حذف عکس منصور حکمت از ارگانها و نشریات حزبی آورده بودند، که با مخالفت ما روبرو شد و موقتا آن را کنار گداشتند. عبور از منصور حکمت درحزب منصور حکمت آسان نبود و باید زمینه های آن فراهم می شد. از این رو در جلسات پالتاکی از این گفته شد که منصور حکمت مربوط به گذشته است و تئوریهای منصور حکمت را حمید تقوایی بسط داده است. گویا فراموش کرده اند که در زمان حیات منصور حکمت یکی، حتی یکی، از نقطه نظرات حمید تقوایی مورد تایید منصور حکمت قرار نگرفته بود. نامه ارسالی به حمید تقوایی و فاتح شیخ در مورد تفاوتهای سرنگونی، انقلاب و انقلاب کارگری جوهر نقد عمیق منصور حکمت به نگرش حمید تقوایی که اکنون بر حزب حاکم شده است را نشان میدهد. از این گفته شد که منصور حکمت شخصیت بزرگی بود و ما با مرگ او کلاهمان را به احترام او بلند می کنیم اما نباید در او منجمد شد و باید به جلو رفت. از این گفته شد که به منصور حکمت رجوع نکنید و از او نقل قول نیاورید! حرف خودتان را "مستقلا" بزنید. بسیار خوب، منصور حکمت آنجاست و قابل ارزیابی و صد البته قابل رجوع و منبع غنی آموزش سوسیالیستی. ما در معرفی نظرات و برافراشتن پرچمش و همزمان پاسح مارکسیستی به سوالات جدید تردید نخواهیم کرد. اما بگذارید بپرسیم چرا شما به اعتبار خودتان خرف نمیزنید؟ چرا مدعی کمونیسم و تز و تئوری خودتان نیستید؟ چرا ادعای بسط منصور حکمت را دارید و همزمان در سایه اش میبرید؟ این که نمیشود!
ابتدا باید نقش و موقعیت برجسته منصور حکمت در جنبش کمونیزم کارگری، کم رنگ می شد. برای در آمدن از "زیر سایه" منصور حکمت ابتدا باید قامت بلند او، کوتاه  می شد. برای چرخش به مواضع چپ سنتی، حزب کمونیست کارگری باید از منصور حکمت دور می شد. گفتند ما فرقه نیستیم و به رهبران خود به مثابه مرید و مراد نگاه نمی کنیم و برخورد مذهبی گونه به رهبران، میراث دوران استالین و کمونیسم نوع روسی است. بر منکرش لعنت. منصور حکمت به ما یاد داده بود که استقلال رای داشته باشیم و حرفمان را بی پروا بزنیم و البته همین سنت برای ما گران تمام شد. اما کسانی با این بحث به مقابله با ما آمدند که در مقابل با بحث "طرح رهبری جمعی" به دفاع از لیدرشیپ فردی برخاستند و گفتند که شما دارید لیدر را استیضاح می کنید. برای مقابله با اختلافات سیاسی به شیطان سازی و هتک حرمت از شخصیتهای سرشناس کمونیست دست زدند. با تحریف مواضع و جعل واقعیت، تلاش کردند آذرماجدی، علی جوادی و سیاوش دانشور را بعنوان رهبران راست شده به تشکیلات خود بقبولانند و سنت نقد و انتقاد منصور حکمت را با جدل آنلاین و دفاع از لیدر جایگزین کردند. در "دفاع از حزبشان" حتی از پرتاب اتهام و افترا نیز خودداری نکردند.  
حذف عکس منصور حکمت از سایت روزنه، یکی از حقله های تکمیل کننده روند دوری سیاسی از خط منصور حکمت در حزب کمونیست کارگری است. مشکل اینجاست که نمیتوان به اسم منصور حکمت سیاستها و نگرش او را کنار گذاشت، همزمان که یک نوع سیاست خصمانه را علیه کمونیستهای کارگری پیش میبرید با نگرش جریانات ملی- اسلامی نزدیک شد، به تروریسم دولتی در تقابل دو قطب تروریستی تخفیف داد و همه این اقدامات را به اسم منصور حکمت انجام داد. نمیتوان تئوری حزب و شخصیتهای کمونیست را با تز کوتوله های سیاسی جایگزین کردن کرد و به منصور حکمت هم نیازی داشت. نمیتوان با پرچم اکس – مسلم به میدان آمد و بخش وسیعی از کادرهای کمونیست را با هویت "مسلمانان سابق" به جامعه معرفی کرد و به منصور حکمت نیاز آنچنانی داشت. خب، دیر یا زود منصور حکمت برای خط رهبری کنونی حزب کمونیست کارگری نالازم میشود. کاربردش را از دست میدهد. بی دلیل نیست که در مراسم پنجمین سالگرد درگذشت منصور حکمت یک هدفشان را "مقابله" با "بت سازی" از منصور حکمت اعلام کردند. در مقابل ما اما پرچم کمونیستی منصور حکمت را بلند تر از همیشه به اهتزار در می آوریم. پیروزی کمونیسم کارگری در ایران تنها با خط مشی و سیاستهای کمونیستی منصور حکمت ممکن است. منصور حکمت در حزب اتحاد کمونیسم کارگری به حیات سیاسی خود ادامه میدهد.


 
محمود احمدی
mahahmadi@yahoo.com