دور دوم جنگ علیه زنان و جوانان
کامیار آزادمهر

طبق گفته های یکی از مقامات بالای نیروی انتظامی موج جدید سرکوب و مبارزه با "بد حجابی" از اوایل مرداد شروع خواهد شد. طبق این گزارش از اول مرداد ماه ایران در وضعیت فوق العاده قرار گرفته و یک طرح همه جانبه مبارزه با "بد حجابی" در کل کشور به اجرا در خواهد آمد و در این طرح بر خورد با پسرها بسیار شدیدتر از دختران خواهد بود. طبق گفته این شخص برخورد های این دوره بسیار جدی تر و خشن تر است و دلیلش هم گوشزدها ی قبلی نیروی انتظامی بیان شده است! میزان شدت برخورد به حدی خواهد بود که کوچک ترین چسبندگی در مانتو ها و یا استفاده از روسری های رنگی از جانب خانم ها منجر به بازداشت آن ها می شود. همچنین پوشیدن هر گونه تی شرت با آرم و نوشته انگلیسی یا طرح  و عکس دار یا حالت دادن به مو به هر وسیله ای از جانب پسر ها ممنوع اعلام شده است. گفته می شود در برخورد با جوانانی که موهای خود را به حالت های مختلف در می آورند( سیخ کردن یا ...) آن ها را ملزم به لو دادن آرایشگاه خود کرده و در صورت عدم قبول این مساله از طرف شخص بازداشت شده، موهای وی در جلوی والدینش از ته تراشیده خواهد شد! در واقع حیطه ی توهین و تحقیر جوانان خانواده های آن ها را هم شامل شده تا دیگر خانواده ها نتوانند به عنوان پشتیبان جوان وی را از مهلکه نجات دهند. در اوایل مرداد شهر در یک حکومت نظامی وارد شده و این در حالی است که مساله بنزین موج عظیم نارضایتی را در پی دارد و اگر این طرح به وقوع بپیوندد باید شاهد اتفاقات جدیدی باشیم شاید سهمگین تر از به آتش کشیدن پمپ های بنزین!!