راهپیمائی علیه اعدام در سنندج

به گزارش فعالین انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر از سنندج درتجمع امروزسه شنبه صدها نفر از مردم شهر سنندج وروستاهای تابع در جلو ساختمان اصلی دادگستری سنندج  برای نجات جان مصلح زمانی از اعدام تجمع کردند.

به فراخوان "کمیته تلاش برای نجات جان مصلح زمانی از اعدام "که در سنندج  تشکیل شده است،تعدادی از فعالین نهادهای مدنی، خانواده و صدها نفر ازمردم شهر وروستاهای تابعه سنندج امروز علیه اعدام راهپیمایی کردند.

تجمع کنندگان که پلاکاردهایی علیه اعدام و درخواست لغو اعدام مصلح زمانی نوجوان ۱۷ ساله را به خود حمل می کردند درمقابل  ساختمان دادگستری سنندج گرد هم آمدند و نمایندگان کمیته نجات با مقامات قضایی دردفاع از مصلح زمانی مذاکره کردند.

نیروهای امنیتی وانتظامی  اعضای کمیته نجات وشرکت کنندگان درتجمع را چندین بار تهدید به دستگیری کردند وخواستا ر متفرق شدن آنها شدند .

فشار وتهدید تا این لحظه از تهیه خبر برتجمع کنندگان ادامه دارد  کمیته نجات خواستار لغواعدام مصلح زمانی نوجوان هفده ساله است که به جرم بیرون رفتن با دوست دخترش از شهر تا هم اکنون چهار سال حبس را تحمل کرده است وبراساس حکم شعبه ۲۷ تجدید نظر دیوان عالی کشور به استناد ماده ۱۰۵ مجازات اسلامی  به اعدام محکوم شده است .

سخنگویان کمیته نجات ازهمه نهادها مدنی  سازمانها و شخصیتهای مدافع حقوق بشر احزاب و رسانه های جمعی  برای نجات جان مصلح زمانی تقاضای حمایت کرده اند .

پدر ومادر مصلح زمانی درمقابل دادگاه با گریه وزاری مردم جهان را به حمایت برای نجات فرزندشان فریاد می کردند.

گزارش تصویری همراه این اطلاعیه ارسال جهت اطلاع عموم ارسال می شود.

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر مخالفت خود را با اعدام اعلام می کند. خواستار لغو اعدام مصلح زمانی می باشد وازهمه مدافعین حقوق بشر، سازمان ملل ، عفو بین الملل ،  احزاب و جریانات سیاسی وخبری درخواست حمایت از کمپین نجات جان مصلح زمانی را می کند.

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران
سه شنبه ۲۶ تیرماه