تعطیلی سردخانه و کشتارگاه میدان بهمن تهران!
بيکارى و اخراج هزاران کارگر روز مزد


بنا به خبر دريافتى٬ در چند روز اخیر بنا به دستور مستقیم و کتبی قالیباف شهردار تهران به صفایی مدیر عامل سردخانه و کشتارگاه میدان بهمن تهران٬ بایستی سرد خانه و کشتارگاه میدان بهمن کلیه خدماتش متوقف و تعطیل شود. صفایی نیز طی صدور بخشنامه داخلی و ابلاغ به کلیه شرکتهای پیمانکاری مستقر دراین مرکز گفته است از تاریخ 15/12/87 ورود هر گونه بار به داخل سردخانه ممنوع بوده و شرکتهای پیمانکاری موظفند حداکثر تا تاریخ 27/12/87 انبارهای سردخانه را تخلیه نمایند. در غیر اینصورت هرگونه فساد بسته های گوشتی و تخلیه آنها بعلت خاموش نمودن سیستمهای سردخانه بعهده خود این شر کتها خواهد بود.

سردخانه و کشتار گاه میدان بهمن زیر نظر شهرداری تهران و یکی از مراکز اصلی تهیه و بسته بندی انواع گوشت مصرفی توسط بیش از 150 شرکت پیمانکاریست. در این مرکز 70 نفر از کارگران قراردادی شهرداری با دستمزدهای 219 هزار تومانی مشغول به کار می باشند که از هم اکنون احکام جابجایی و انتقال این کارگران به میادین میوه و تره بار تهران تحت شرایط کاری سخت تر و دستمزد های پایین تر بعلت حذف برخی مزایای جانبی صادر شده است. نکته مهمتر اینکه بیش از 5000 نفر کارگر روز مزد که تعداد زیادی از آنان را نیز زنان سر پرست خانوار تشکیل می دهند٬ اکنون با تعطیلی سردخانه این کارگران زحمتکش همین زندگی بخور و نمیر و پر درد و رنج را نیز از دست خواهند داد.

اين کارگران سالهاست توسط شرکتهای پیمانکاری در زمینه بسته بندی و توزیع انواع مواد گوشتی مشغول به کار بودند. کارگران روز مزد هر روز از ساعت 7 صبح کارشان شروع شده و بنا به صلاحدید کارفرما بایستی در صورت نیاز کاری تا پاسی از شب نیز به کار ادامه دهند. دستمزد روزانه این کارگران مبلغی بین 4 تا 5 هزار تومان است. یعنی حداکثر ماهیانه معادل 150 هزار تومان! در این میان خبری از نهار و غذا و یا استراحت و سرویس ایاب و ذهاب و استحمام و سرویسهای بهداشتی نیست. تعداد زیادی از این کارگران با طی مسافتهای طولانی از اکبر آباد تا قرچک ورامین و تا شهریار کرج در حالیکه فرزندانشان را نیز برای کار با خود به همراه دارند هر روزه خود را به سختی به این مرکز می رسانند و آخر شب پس از اتمام کار با بدنهای خسته و کوفته، با لباسهای کار کشتارگاه و با شکمهای گرسنه و نیمه سیر عازم منزل می شوند.

لازم به یاد آوریست شهرداری تهران در نظر دارد از زمین این سردخانه برای احداث هتل جهت پذیرایی از زوار حرم خمینی در مراسم سالمرگ این جلاد و همچنین ساخت و بر پایی نمایشگاه و فروشگاه قالی که متعلق به حضرات و آخوند زاده های نوکیسه است اقدام نماید.

مرگ بر جمهوری اسلامی
مرگ بر سرمایه داری

آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری