تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستان فارابی کرمانشاه!
لیلا احمدی

در روز پنجشنبه 1/12/87 پرستاران بیمارستان فارابی کرمانشاه در برابر دفتر شاکری مدیر بیمارستان دست به تجمع اعتراضی زدند. پرستاران معترض خواهان دریافت دستمزد مربوط به اضافه کاری 6 ماهه خود که از شهریور 87 تا کنون پرداخت نشده بودند. نمایندگان پرستاران در این تجمع اعتراضی خطاب به شا کری اعلام داشتند: اگر تا چند روز آینده طلبها و مبالغ اضافه کاری مربوط به 6 ماه گذشته شان پرداخت نشود از انجام هر گونه اضافه کاری پرهیز نموده و دست به اعتصاب خواهند زند!

به دنبال تهدید پرستاران به اعتصاب پس از چند روز بلافاصله محمدی رییس بیمارستان به پرستاران گفته است: من برای پر داخت مبالغ اضافه کاریتان با مسئولان بالاتر هماهنگی نموده ام٬ تامین اعتبار شده و تا چند روز آینده پر داخت خواهد شد! البته یکی از کارمندان حسابداری این بیمارستان نیز مسئله تامین اعتبار و پرداخت طلبهای پرستاران را تایید نموده است. با اینحال تا این لحظه پولی به پرستاران پرداخت نشده است. عقب نشینی و وعده و وعید محمدی رئیس بیمارستان در برابر تهدید به اعتصاب و اعتراض پرستاران در حالیست که همین مهره منفور حکومت اسلامی تا قبل از اعتراض پرستاران کارش تهدید آنها و بی توجهی به خواستهایشان و جوابهای سر بالا  بود.

بیمارستان فارابی بزرگترین مرکز درمانی مغز و اعصاب و مرکز روان درمانی کرمانشاه است.  در این مرکز بیش از 300 پرستار با کار سنگین و شبانه روزی در شیفتهای مختلف مشغول به کارند.

5/12/87