زیر پوست شهر
مسعود تلاجوران

اعتیاد در ایران همیشه یک بلای خانمان سوز بوده و هست و جان انسان های زیادی را گرفته اما تا کنون بیشتر اعتیاد را با تریاک و حشیش و هروئین و از این دست مواد یا قرص های شادی آور و ... جدیدا حساب می کرده اند اما یک نوع دیگر از اعتیاد که اکنون در جامعه زیاد شده اعتیاد به داروهایی است که حتی فروش آن در بازار و داروخانه ها به طور معمول انجام میگیرد .

به طور مثال قرص هایی از قبیل ترامادول با اینکه فروش بدون نسخه آن هم جدیدا ممنوع شده اما به وفور در دست جوانان یافت میشود. حتی شربت اکسپکتورانت نیز در مواردی توسط جوانها مورد استفاده قرار میگیرد. چنین داروهایی حتی اگر اعتیاد فیزیکی نداشته باشند باعث اعتیاد روحی و روانی می شوند و فرد را به مصرف روزانه ترغیب میکنند و در آخر به همان اعتیاد به مواد مخدر میرسند .

یکی از دلایل در دسترس بودن چنین داروهایی بازارهای قاچاق آزاد دارو است و دیگر توجه نداشتن داروخانه ها به قوانین منع فروش دارو. اما از نظر من بیشترین عامل فقر و فشارهای روحی و روانی است که باعث می شود افراد جامعه مخصوصا جوانان به سمت این داروها بروند و به هر قیمتی آن را بدست آورند. اولین عامل میزان درخواست است که باعث آن تنها فقر و فلاکت و تبعیض در جامعه میباشد .

هم اکنون بیشتر داروخانه ها الکل سفید یا اتانول را که فروش آن نیز ممنوع شده به صورت آزاد عرضه میکنند. حال یا به آشنا یا در بسیاری مواقع نیز کاملا آزاد. شیوه برخورد دولت با مساله مشروبات الکلی که نه تنها باعث کم شدن میزان مصرف الکل در جامعه نشده بلکه اوضاع چنین بازارهایی را هم گرم تر کرده است. در حالیکه در جوامعی که مصرف مشروبات الکی آزاد است و یا بر طبق قوانینی معقول استوار است می بینیم که میزان مصرف مشروبات الکلی پایین بوده و در حد نرمال می باشد و دولتها نیز برای مبارزه با الکلیسم از روش های علمی و آگاهی دادن به جامعه استفاده می کنند نه شلاق و زندان و تحقیر افراد جامعه .

اما در ایران مصرف دارو و مشروبات الکلی حالتی افراطی به خود گرفته و عاملی برای تسکین روان زخم خورده جوانان جامعه شده است.عاملی که در ابعاد وسیع بسیاری از افراد جامعه را دچار آسیب های جدی کرده است. از طرفی قاچاق بودن آن موجب سوء استفاده برخی افراد سودجو قرار گرفته به طوری که هر از چند گاهی می شنویم عده ای به خاطر مصرف مشروبات الکلی تقلبی مرده اند یا کور شده اند و یا دچار عوارض شدیدی گشته اند و کارشان به بیمارستان کشیده. این در حالی است که عده ای معتقدند که پخش مشروبات مسموم یکی از جنایات جمهوری اسلامی است که با اینکار دست به کشتار جوانان جامعه میزند .

مصرف دارو و الکل بیش از حد یکی از شایع ترین معضلاتی است که تقریبا در جامعه ایران همه گیر شده و مخصوصا در دانشگاه ها به شکل باور نکردنی رایج است اما اولین اقدام برای از بین بردن چنین رفتاری تنها برپایی یک نظام با ارزش های انسانی برابر، آزاد و شاد و مرفه است که همه جوانان بتوانند استعدادهای خود را بروز داده و کار و شغل و درآمد کافی داشته باشند و بدون افسردگی و از خود بیگانگی بتوانند زندگی کنند. آنوقت رفتن به سمت اینگونه مسائل خود به خود به مقدار زیادی کاهش میابد . *