پخش پیام حزب اتحاد کمونیسم کارگری
به معلمان در تهران

بنا بر اخبار دریافتی٬ در روز سه شنبه 29/11/1387 از ساعت 8 الی 30/9 شب٬ تیمی تبلیغاتی از فعال حزب در تهران مبادرت به توزیع و پخش پیام حزب خطاب به معلمان نمودند.

تیم تبلیغاتی حزب مناطق اطراف دانشگاه تهران از جمله؛ خیابانهای 16 آذر٬ فلسطین٬ وصال شیرازی٬ بخشهایی از خیابان طالقانی٬ دانشگاه امیر کبیر و همچنین خیابان کارگر جنوبی را زیر پوشش تبلیغاتی خود قرار دادند .

رفقای فعال و تيمهاى تبليغاتى حزب در داخل کشور مرتبا اسناد و بيانيه هاى حزب را منتشر و در ابعاد قابل توجه توزيع ميکنند. حزب٬ تلاش و ابتکار رفقا را ارج ميهند و به آنها خسته نباشيد ميگوئيم.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
مرگ بر سرمایه داری
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٨ فوریه ٢٠٠٩ – ٣٠ بهمن ١٣٨٧