افشین شمس  و بیژن امیری آزاد شدند
محسن حکيمى در انفرادى بسر ميبرد
دو فعال کارگرى شلاق خوردند
طه آزادى محکوم شد

* روز 9 بهمن بیژن امیری فعال کارگری بدنبال گذراندن 40 روز در سلول انفرادی بند 209 اوین با قرار وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد. بیژن امیری بايد بزودى در دادگاه حاضر شود. همينطور روز شنبه 26 بهمن افشين شمس فعال کارگرى از زندان آزاد شد. 
* محسن حکيمى هنوز در سلول انفرادى و تحت بازجوئى است. محسن حکیمی وضعيت خود را طى تماس تلفنى با خانواده اش بعد از 50 روز دستگيرى اعلام کرده است.

* روز 30 بهمن در دادگسترى سنندج حکم وحشيانه و قرون وسطائى شلاق دو فعال کارگرى اجرا گرديد. سوسن رازانی و شیوا خیرآبادی به ترتيب به 70 و 15 ضربه شلاق محکوم شده بودند و حکم آنها بدنبال مراجعه شان به دادگسترى اجرا گرديد. اتهام اين دو نفر شرکت در مراسم اول مه سال جارى در سنندج بوده و هر کدام 3 سال زندان تعليقى نيز دارند.

* طه آزادی عضو هیئت مدیره "اتحادیه آزاد کارگران" به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام" در دادگاه شهر "کنگان" محاکمه شد. طه آزادی روز کارگر سال جاری در عسلویه بازداشت شد و بمدت 47 روز در زندان بود . هنوز بيداگاه رژيم حکم طه آزادى را اعلام نکرده است.

ما آزادى بيژه اميرى و افشين شمس را به اعضاى خانواده و دوستانشان تبريک ميگوئيم و بر گسترش تلاش براى آزادى کارگران زندانى و کليه زندانيان سياسى تاکيد داريم. ما همينطور اجراى احکام ضد کارگرى و وحشيانه شلاق براى شرکت کنندگان در اول مه را قويا محکوم ميکنيم. جمهورى اسلامى با اين اقداماتش مطلقا نميتواند سر سوزنى مانع گسترش اعتراض و اعتصابات کارگران شود. 

مرگ بر جمهوری اسلامی
مرگ بر سرمایه داری
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

١٨ فوریه ٢٠٠٩ – ٣٠ بهمن ١٣٨٧